PRESSMEDDELANDEN
Holmström Fastigheter har framgångsrikt emitterat ett obligationlån om 300 miljoner kronor

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda SEK-denominerade obligationer om 300 miljoner kronor under ett rambelopp om 750 miljoner kronor. Emissionen placerades huvudsakligen hos svenska institutionella investerare och obligationen kommer initialt att noteras på Open Market i Frankfurt för att sedermera noteras på företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm. Obligationerna löper med…

Läs mer
logo