Prenumerera på rapporter och pressmeddelanden

Nedanstående prenumeration hanteras av Modular Finance, som är vår distributör av finansiell information. Få kontinuelig information från bolaget via e-post
Informationen om din prenumeration lagras hos Modular Finance, inte hos Holmströmgruppen.

RAPPORTER

Här kan du hitta och hämta delårsrapporter, bokslutskommuniké eller årsredovisning för Holmströmgruppens verksamhetsår.

AKTUELLT

Halvårsrapport januari – juni 2023

Publicerad 2023-08-31

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Rune, VD Holmström Fastigheter Holding AB (publ) 073 399 40 30, erik.rune@holmstromgruppen.se.
www.holmstromfastigheterholding.se

Denna information är sådan information som Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-08-31 08:00 CEST.

ARKIV FINANSIELLA RAPPORTER

Här finns all rapportering kring Holmström Fastigheter Holdings rapporter i samlad form. Klicka på symbolen för den typ av information du önskar. Saknas en symbol finns inte den typen av information för just den rapporten.

Prenumerera
logo