Prenumerera på rapporter och pressmeddelanden

Nedanstående prenumeration hanteras av Modular Finance, som är vår distributör av finansiell information. Få kontinuelig information från bolaget via e-post
Informationen om din prenumeration lagras hos Modular Finance, inte hos Holmströmgruppen.

RAPPORTER

Här kan du hitta och hämta delårsrapporter, bokslutskommuniké eller årsredovisning för Holmströmgruppens verksamhetsår.

AKTUELLT

Delårsrapport januari-december 2022

Publicerad 2023-02-28

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Rune, VD Holmström Fastigheter Holding AB (publ) 073 399 40 30, erik.rune@holmstromgruppen.se.
www.holmstromfastigheterholding.se

Informationen i denna rapport är sådan information som Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 november 2022 kl. 07.30.

ARKIV FINANSIELLA RAPPORTER

Här finns all rapportering kring Holmström Fastigheter Holdings rapporter i samlad form. Klicka på symbolen för den typ av information du önskar. Saknas en symbol finns inte den typen av information för just den rapporten.

Prenumerera
logo