Prenumerera på rapporter och pressmeddelanden

Nedanstående prenumeration hanteras av Modular Finance, som är vår distributör av finansiell information. Få kontinuelig information från bolaget via e-post
Informationen om din prenumeration lagras hos Modular Finance, inte hos Holmströmgruppen.

RAPPORTER

Här kan du hitta och hämta delårsrapporter, bokslutskommuniké eller årsredovisning för Holmströmgruppens verksamhetsår.

AKTUELLT

Delårsrapport januari – september 2023

Publicerad 2023-11-30

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Rune, VD Holmström Fastigheter Holding AB (publ) 073 399 40 30, erik.rune@holmstromgruppen.se.
www.holmstromfastigheterholding.se

Denna information är sådan information som Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2023-11-30 08:00 CET.

ARKIV FINANSIELLA RAPPORTER

Här finns all rapportering kring Holmström Fastigheter Holdings rapporter i samlad form. Klicka på symbolen för den typ av information du önskar. Saknas en symbol finns inte den typen av information för just den rapporten.

Prenumerera
logo