Prenumerera på rapporter och pressmeddelanden

Nedanstående prenumeration hanteras av Modular Finance, som är vår distributör av finansiell information. Få kontinuelig information från bolaget via e-post
Informationen om din prenumeration lagras hos Modular Finance, inte hos Holmströmgruppen.

PRESSMEDDELANDEN

Prenumerera
2023-08-31 08:00 Halvårsrapport januari - juni 2023 News Swedish Regulatory MAR VPML Report Interim Q2 IR
KOMMENTARER PÅ RESULTATET JANUARI – JUNI 2023 · Hyresintäkter uppgick till 24 mkr (32). Minskningen från motsvarande period föregående år är hänförlig till försäljningen av Klippudden...
2023-06-30 12:07 Holmström Fastigheter Holding AB (publ) tecknar avtal om att sälja samtliga aktier i HAM Nordic AB News Corporate Action Shares Rights Change Swedish Regulatory MAR VPML IR
Holmström Fastigheter Holding AB (publ) har tecknat avtal om att sälja sin ägarandel i Magnolia Bostad AB’s (publ) ägarbolag, HAM Nordic AB, till Areim. Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (”Holmström Fastigheter&rdquo...
2023-06-28 15:05 Aktieägarlån konverteras till eget kapital i Holmström Fastigheter AB (Publ) News Corporate Action Shares Issuance Swedish IR
Holmström Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör att Bolaget har erhållit ett ovillkorat aktieägartillskott om SEK 350 miljoner. Bolagets moderbolag F. Holmström Fastigheter AB har genom ett ovillkorat aktieägartillskott...
2023-06-08 10:30 Holmströmgruppen publicerar årsredovisning för 2022 News Corporate Information Other Corporate Information Swedish IR
Holmströmgruppen AB är ett helägt moderbolag till Holmström Fastigheter Holding AB (publ). Verksamheten delas in i tre områden: innehav och förvaltning av fastigheter, projektutveckling i fastighetssektorn och innehav i...
2023-05-31 08:00 Delårsrapport januari – mars 2023 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Q1 IR
2023-04-28 08:00 Holmström Fastigheter publicerar årsredovisning för 2022 News Swedish Regulatory VPML Report Annual IR
Årsredovisning 2022 för Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats, www.holmstromfastigheterholding.se. Den engelska versionen...
2023-02-28 07:30 DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2022 News Swedish Regulatory MAR Report Interim Yearend IR
Holmströmgruppen genomförde i mars 2021 en omstrukturering av koncernen. Genom att samordna bolag med bostads- och samhällsfastigheter samt aktieposter i Magnolia Bostad och Vincero Fastigheter skapades en ny underkoncern under ett nytt...
2022-12-28 14:00 Holmström Fastigheter förvärvar innehav i Ankarhagen från Holmströmgruppen News Corporate Action Other Swedish IR
Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) förvärvar F. Holmström Fastigheter ABs (”Holmströmgruppens”) innehav om 20% i Ankarhagen Holding AB (”Ankarhagen”). Köpeskillingen...
2022-11-30 07:30 Delårsrapport januari - september 2022 News Swedish Regulatory MAR VPML Report Interim Q3 IR
KOMMENTARER PÅ RESULTATET JANUARI – SEPTEMBER 2022 JULI – SEPTEMBER 2022 VIKTIGA HÄNDELSER JULI – SEPTEMBER 2022 VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG För mer information, vänligen kontakta: Erik Rune...
2022-11-29 17:55 Rättelse avseende beräkning av nyckeltal News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR IR
Holmström Fastigheter Holding (publ) (”Holmström Fastigheter”) har i tidigare rapporter vid beräkning av fastigheternas direktavkastning för delportföljer och för totalen felaktigt använt ett genomsnitt av...
2022-10-28 15:30 Holmströmgruppen anställer Ken Wendelin News Corporate Information Staff change Swedish IR
Ken Wendelin kommer närmast från Aros Bostad där han har varit CFO och vice VD. Dessförinnan arbetade Ken som Director och Global Co-Head Real Estate i SEB Corporate Finance. ”Det känns riktigt spännande att få...
2022-09-08 10:30 Holmströmgruppens CFO slutar News Corporate Information Staff change Swedish Regulatory MAR VPML IR
”Jag vill tacka Christian för hans insatser som CFO, och önskar honom lycka till i framtiden”, säger Erik Rune, VD för Holmström Fastigheter Holding AB (publ). För mer information, vänligen kontakta: Erik...
2022-08-31 07:30 Halvårsrapport januari – juni 2022 News Swedish Regulatory MAR VPML Report Interim Q2 IR
Januari – juni 2022 April– juni 2022 Viktiga händelser april – juni 2022 Viktiga händelser efter kvartalets utgång För mer information, vänligen kontakta: Erik Rune, VD + 46 73 399 40 30 erik.rune@holmstromgruppen.se...
2022-08-25 08:00 Klippudden Fastigheter tillsätter ny VD News Corporate Information Staff change Swedish IR
I februari 2022 ingick Holmström Fastigheter Holding AB (publ) och Slättö ett samarbete avseende Klippudden Fastigheter AB med ett mål om att nå tio miljarder i fastighetsvärde inom fem år. I samband med det nyetablerade...
2022-05-31 07:30 Delårsrapport januari – mars 2022 News Swedish Regulatory MAR VPML Report Interim Q1 IR
Januari – mars 2022 Viktiga händelser januari – mars 2022 Viktiga händelser efter kvartalets utgång För mer information, vänligen kontakta: Erik Rune, VD + 46 73 399 40 30 erik.rune@holmstromgruppen.se www.holmstromfastigheterholding.se...
2022-05-24 16:06 Holmströmgruppen publicerar årsredovisning för 2021 och redovisar sitt bästa resultat någonsin News Swedish Regulatory Listing Regulation Report Annual IR
”När jag tittar tillbaka på räkenskapsåret 2021 kan jag konstatera att Holmströmgruppen har gjort sitt bästa resultat någonsin. Vi har även stärkt soliditeten markant vilket känns tryggt inför...
2022-04-29 10:45 Kommuniké från bolagsstämma i Holmström Fastigheter News Corporate Information General meeting Report of the AGM Swedish Regulatory Listing Regulation IR
För räkenskapsåret 2021 beslutade årsstämman i Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter” eller ”Bolaget”) om vinstutdelning om totalt SEK 700 miljoner kronor till bolagets...
2022-04-29 08:00 Holmström Fastigheter publicerar årsredovisning för 2021 News Swedish Regulatory VPML Report Annual IR
Årsredovisning 2021 för Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats, www.holmstromfastigheterholding.se. Den engelska versionen...
2022-04-29 07:55 Holmström Fastigheter föreslår vinstutdelning om SEK 700 miljoner News Corporate Information Other Corporate Information Swedish Regulatory MAR VPML IR
Styrelsen för Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) föreslår en vinstutdelning om SEK 700 miljoner till stämman. För mer information, vänligen kontakta: Erik Rune, VD + 46...
2022-02-28 07:30 Bokslutskommuniké januari - december 2021 News Swedish Regulatory MAR VPML Report Interim Yearend IR
Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) bildades i december 2020. Januari - december 2021 Oktober - december 2021 Viktiga händelser oktober - december 2021 Viktiga händelser efter kvartalets utgång...
logo