pressmeddelande

Holmström Fastigheter förvärvar innehav i Ankarhagen från Holmströmgruppen

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) förvärvar F. Holmström Fastigheter ABs (”Holmströmgruppens”) innehav om 20% i Ankarhagen Holding AB (”Ankarhagen”). Köpeskillingen för aktierna samt aktieägarlån till Ankarhagen uppgår till ca 121 mkr.

Ankarhagen är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter med huvudsaklig inriktning mot lager och lätt industri. Bolaget driver även projektutveckling av tidigare outnyttjad tomtmark där de bygger nya lokaler åt befintliga och nya kunder. Totalt innehar koncernen 39 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 110 000 kvm. För mer information om Ankarhagen se deras hemsida, https://www.ankarhagen.se/.

logo