pressmeddelande

Holmström Fastigheter publicerar årsredovisning för 2022

Årsredovisning 2022 för Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats, www.holmstromfastigheterholding.se.
 
Den engelska versionen av årsredovisningen för 2022 beräknas publiceras på Holmström Fastigheters webbplats före maj månads utgång 2023.

logo