pressmeddelande

Rättelse avseende beräkning av nyckeltal

Holmström Fastigheter Holding (publ) (”Holmström Fastigheter”) har i tidigare rapporter vid beräkning av fastigheternas direktavkastning för delportföljer och för totalen felaktigt använt ett genomsnitt av alla fastigheters direktavkastning. I och med kommande rapport beräknas nyckeltalet, inklusive jämförelsesiffror, som ett viktat genomsnitt. I nedanstående tabell framgår hur nyckeltalet förändrats med nya beräkningen.

Denna rättelse påverkar inga andra nyckeltal och har ingen effekt på fastigheternas värde eller övriga räkenskaper.

Fastigheternas direktavkastning, %
Region Mälaren Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022
Ny beräkning 2,7% 2,7% 2,4% 2,4% 2,4%
Rapporterad beräkning 2,8% 2,7% 2,4% 2,2% 2,2%
Region Örnsköldsvik Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022
Ny beräkning 5,2% 5,2% 4,7% 4,7% 4,7%
Rapporterad beräkning 5,0% 5,0% 4,3% 4,3% 4,3%
Region Kalmar Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022
Ny beräkning 3,6% 3,6% 3,3% N/A N/A
Rapporterad beräkning 3,5% 3,5% 3,4% N/A N/A
Holmström Fastigheter Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022
Ny beräkning 3,5% 3,5% 3,2% 3,1% 3,1%
Rapporterad beräkning 3,5% 3,4% 3,4% 3,9% 3,9%
Klippudden Fastigheter Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022
Ny beräkning N/A N/A N/A 3,2% 3,2%
Rapporterad beräkning N/A N/A N/A 3,3% 3,3%

logo