HÅLLBARHET

Holmström Fastigheter Holding verkar för en hållbar utveckling och vi ser hållbarhetsfrågor som en naturlig del av vårt arbete. Vi tar hänsyn till miljö och människor och tar ansvar för kommande generationer.

Vi är övertygade om att en sund inställning till hållbarhetsfrågor ger stora vinster, både för oss som företag, för våra medarbetare och för omvärlden i stort. För oss handlar hållbarhet om att förstå vår roll i samhället och att agera ansvarsfullt inom de områden där vi kan påverka.

Vi är engagerade
i en långsiktig och
hållbar utveckling

– Marija Nikolic
Fastighets- och Hållbarhetschef, Holmströmgruppen

MILJÖ

Genom aktivt granskande av våra fastigheter har idag samtliga grön el och majoriteten av våra vindar har tilläggsisolerats för att minimera värmeläckage. Belysning i garage och trapphus har ersatts med LED-belysning och när vitvaror behöver bytas är vår policy att dessa ska bytas till de mest energisnåla. Under 2021 planerar vi att inleda ett arbete med temperaturmätning i lägenheter för att effektivisera styrningen av dessa. Vi gör också en kartläggning för att utreda hur vi ska arbeta med bergvärme och värmeåtervinning framöver.

För oss är det viktigt att skapa förutsättningar för våra hyresgäster att leva ett hållbart liv. Därför möjliggör vi, där behovet finns, installation av laddningsstolpar för elbil. Vi undersöker även hur vi ytterligare kan utveckla avfallssortering, då krav för matsortering träder i kraft i januari 2023 i Stockholm. Som fastighetsförvaltare måste vi också utreda hur vi i vår roll kan minimera riskerna för att våra fastigheter inte i framtiden ska drabbas av klimatförändringar som extremoväder och temperaturförändringar. Detta sker genom analyser i syfte att förstå hur vi kan motverka effekterna av klimatförändringar i våra fastigheter.

SOCIALT ANSVAR

Holmström Fastigheter Holding strävar efter att vara en aktiv och engagerad kraft på de orter där vi verkar. En viktig del av vårt sociala ansvar är att koncernens hyresgäster ska känna sig trygga i sina hem. Holmström Fastigheter Holding bidrar till ökad trygghet i våra fastigheter genom att installera exempelvis säkerhetsdörrar, trygghetsskapande belysning och säkra passersystem.

Utöver detta stödjer Holmströmsgruppen även välgörenhetsorganisationer som Childhood Foundation, Min stora dag och Wateraid.

VÄLGÖRENHET OCH DONATIONER

Vi stöttar Childhood Foundation och deras arbete för utsatta barn.

childhood.se

Vi stöttar Min Stora Dag i deras arbete för barn och unga med allvarliga sjukdomar.

minstoradag.org

Vi stöttar WaterAid och deras arbete att förbättra människors liv genom tillgång till vatten.

wateraid.org

KONTAKTA OSS

    Är du intresserad av en bostad?

    Gör en intresseanmälan hos oss.

    KLICKA HÄR
    logo