pressmeddelande

Holmströmgruppen publicerar årsredovisning för 2022

Holmströmgruppen AB är ett helägt moderbolag till Holmström Fastigheter Holding AB (publ). Verksamheten delas in i tre områden: innehav och förvaltning av fastigheter, projektutveckling i fastighetssektorn och innehav i private equity-investeringar.

Årsredovisning 2022 för Holmströmgruppen AB (”Holmströmgruppen”) finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats, www.holmstromgruppen.se. Den engelska versionen av årsredovisningen för 2022 beräknas publiceras på Holmströmgruppens webbplats före juni månads utgång 2023.
 
“Trots svårt marknadsläge har vi de senaste 10 åren lyckats generera en avkastning på eget kapital på över 25%. Detta är ett bevis på att verksamhetens diversifiering ger oss stabilitet. Med en stark bas ser vi fram emot att fortsätta skapa nya samarbeten och utveckla vår verksamhet.”Fredrik Holmström, styrelseordförande.

logo