pressmeddelande

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) tecknar avtal om att sälja samtliga aktier i HAM Nordic AB

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) har tecknat avtal om att sälja sin ägarandel i Magnolia Bostad AB’s (publ) ägarbolag, HAM Nordic AB, till Areim.

Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (”Holmström Fastigheter” eller ”Bolaget”) och Holmströmgruppen har idag tecknat avtal på samma villkor om att sälja samtliga aktier i Magnolia Bostad AB’s (publ) ägarbolag HAM Nordic AB till Areim. HAM Nordic AB har tidigare ägts till 50% av Areim, 35,5% av Holmström Fastigheter och 14,5% av Holmströmgruppen.

I samband med tecknat avtal erhåller Holmström Fastigheter en första köpeskilling om cirka SEK 111 miljoner. Tillträde och betalning av Bolagets resterande aktier i HAM Nordic AB är villkorade av finansiering och kan inbringa totalt upp till ytterligare cirka SEK 177 miljoner till Holmström Fastigheter.

I händelse av en utebliven finansiering kan Holmström Fastigheter erhålla upp till cirka SEK 89 miljoner vid en avyttring av HAM Nordic AB.

”Det var ett svårt beslut att ta då Magnolia Bostad och dess medarbetare ligger oss varmt om hjärtat. Vi har dock fått ett bra erbjudande av en finansiellt stark och kompetent ägare som vi har förtroende för och som har goda förutsättningar att vidareutveckla Magnolia Bostad till dess fulla potential”, säger Fredrik Holmström, styrelseordförande Holmström Fastigheter.

logo