HOLMSTRÖM
FASTIGHETER HOLDING

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Holmströmgruppen. Verksamheten bygger på långsiktigt ägande av bostads- och samhällsfastigheter samt ägandet av intressebolagen Magnolia Bostad, Klippudden Fastigheter och Vincero Fastigheter.

Holmström Fastigheter Holding är ett publikt bolag med säte och huvudkontor i Stockholm.

AKTUELLA NYCKELTAL MSEK

2607

Tillgångsvärde, september 2022

286

Rörelseresultat, rullande 12, september 2022

62,5

Justerad soliditet %, september 2022

Långsiktigt värdeskapande och social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet står i fokus för oss på Holmström Fastigheter Holding. De värden vi bygger idag ska bestå och förvaltas av kommande generationer.

– Erik Rune
VD, Holmström Fastigheter Holding

FASTIGHETER

Vi utvecklar, förädlar och förvaltar ett sextiotal fastigheter i attraktiva lägen runt om i Sverige. Vår geografiska tonvikt ligger på Stockholm, Linköping, Kalmar och Örnsköldsvik.

FASTIGHETSBESTÅND
FASTIGHETSPROJEKT

HÅLLBARHET

Vi verkar för en hållbar utveckling och vi ser miljöfrågor som en naturlig del av vårt arbete. Vi tar hänsyn till miljö och människor och vi tar ansvar för kommande generationer.

HÅLLBARHET

KONTAKTA OSS

    Är du intresserad av en bostad?
    Gör en intresseanmälan hos oss.

    KLICKA HÄR
    logo