HOLMSTRÖM
FASTIGHETER HOLDING

Holmström Fastigheter Holding är ett helägt dotterbolag ägt av F. Holmströmgruppen AB. Moderbolaget är ett privatägt företag som bedriver verksamhet inom tre verksamhetsområden:
Fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och private equity.

Holmström Fastigheter Holding är ett publikt bolag med säte och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bygger på långsiktigt ägande och förvaltande av primärt bostäder och samhällsfastigheter, ägande av intressebolaget Magnolia Bostad AB samt ägande av intressebolaget Vincero Fastigheter 5 AB.

AKTUELLA NYCKELTAL MSEK

1934

Fastighetsvärde

112

Intjäningsförmåga: Hyresintäkter

69

Intjäningsförmåga: Driftnetto

Långsiktigt värdeskapande och social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet står i fokus för oss på Holmström Fastigheter Holding. De värden vi bygger idag ska bestå och förvaltas av kommande generationer.

– Erik Rune
VD, Holmström Fastigheter Holding

FASTIGHETER

Vi utvecklar, förädlar och förvaltar ett sextiotal fastigheter i attraktiva lägen runt om i Sverige. Vår geografiska tonvikt ligger på Stockholm, Linköping, Kalmar och Örnsköldsvik.

FASTIGHETSBESTÅND
FASTIGHETSPROJEKT

HÅLLBARHET

Vi verkar för en hållbar utveckling och vi ser miljöfrågor som en naturlig del av vårt arbete. Vi tar hänsyn till miljö och människor och vi tar ansvar för kommande generationer.

HÅLLBARHET

KONTAKTA OSS

    Är du intresserad av en bostad?
    Gör en intresseanmälan hos oss.

    KLICKA HÄR
    logo