HOLMSTRÖM
FASTIGHETER HOLDING

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Holmströmgruppen. Verksamheten bygger på långsiktigt ägande av bostads- och samhällsfastigheter samt ägandet av intressebolagen, Vincero Fastigheter och Ankarhagen.

Holmström Fastigheter Holding är ett publikt bolag med säte och huvudkontor i Stockholm.

AKTUELLA NYCKELTAL MSEK

1 561

Tillgångsvärde, mars 2024

-748

Rörelseresultat, rullande 12, mars 2024

34,1

Justerad soliditet %, mars 2024

Långsiktigt värdeskapande och social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet står i fokus för oss på Holmström Fastigheter Holding. De värden vi bygger idag ska bestå och förvaltas av kommande generationer.

– Erik Rune
VD, Holmström Fastigheter Holding

FASTIGHETER

Vi förädlar och förvaltar 25 fastigheter i attraktiva lägen runt om i Sverige. Vår geografiska tonvikt ligger på Stockholm och Örnsköldsvik. Holmström Fastigheter är även aktiva inom fastighetsutveckling via intressebolag.

FASTIGHETSBESTÅND
FASTIGHETSTUTVECKLING 

HÅLLBARHET

Vi verkar för en hållbar utveckling och vi ser miljöfrågor som en naturlig del av vårt arbete. Vi tar hänsyn till miljö och människor och vi tar ansvar för kommande generationer.

HÅLLBARHET

KONTAKTA OSS

    Är du intresserad av en bostad?

    Gör en intresseanmälan hos oss.

    KLICKA HÄR
    logo