pressmeddelande

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) – Initierar ett skriftligt förfarande

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) ("Bolaget") har instruerat agenten för Bolagets upp till SEK 750 000 000 seniora icke säkerställda obligationer med ISIN SE0015797667 ("Obligationerna") att initiera ett skriftligt förfarande med begäran om att obligationsinvesterare röstar för ett förslag om att ändra villkoren för Obligationerna (det "Skriftliga Förfarandet").

På grund av oförutsedda utmaningar i marknaden som observerats under de senaste 12-18 månaderna, vilka huvudsakligen avser räntehöjningar och betydande motvind för fastighetstransaktioner, bedömer Bolaget för närvarande att det kan vara svårt att enbart med internt genererat kassaflöde managera skuldminskningen av koncernen och återlösa Obligationerna i sin helhet vid förfallodagen i oktober 2024. För att säkerställa tillräcklig med tid för Bolaget att stabilisera finansieringen och managera nuvarande utmaningar söker Bolaget vissa ändringar till obligationsvillkoren, inklusive, men inte begränsat till, att förlänga den slutliga förfallodagen för Obligationerna med två år till den 14 oktober 2026 från den 14 oktober 2024 ("Förslaget"). Förslaget är inkluderat i sin helhet i meddelandet om det Skriftliga Förfarandet.

Bolaget har fått röstningsåtaganden till stöd för begäran i det skriftliga förfarandet av innehavare som representerar cirka 63 procent av det justerade nominella beloppet under Obligationerna.

Agenten kommer att leverera meddelandet om det Skriftliga Förfarandet till alla obligationsinnehavare den 28 juni 2024. Det skriftliga förfarandet påbörjas den 3 juli 2024 och avslutas den 17 juli 2024. För att vara berättigad att delta i det skriftliga förfarandet måste en person uppfylla de formella kriterierna för att vara en obligationsinnehavare den 3 juli 2024. Detta betyder att personen måste vara registrerad på ett VP-konto hos Euroclear Sweden AB som direktregistrerad ägare eller förvaltare avseende en eller flera Obligationer.

Pareto Securities AB och Nordea Bank Abp har blivit mandaterade som finansiella rådgivare i samband med det skriftliga förfarandet. Roschier Advokatbyrå AB har blivit mandaterad som legal rådgivare.

Meddelandet om det Skriftliga Förfarandet är tillgängligt på Bolagets hemsida (www.holmstromfastigheterholding.se/obligation) och på Stamdata (www.stamdata.com).

logo