pressmeddelande

Delårsrapport januari – mars 2024

KOMMENTARER PÅ RESULTATET

JANUARI – MARS 2024

  • Hyresintäkter uppgick till 12 mkr (12).
  • Driftnetto uppgick till 5 mkr (5).
  • Resultat från intresseföretag hade en negativ påverkan om -6 mkr (-71).
  • Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick till 0 mkr (0).
  • Periodens resultat före skatt till uppgick till -19 mkr (-83).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI – MARS 2024

  • Ken Wendelin, Vice VD och CFO på Holmströmgruppen, tillträdde som styrelseledamot.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

  • Fredrik Holmström, tidigare styrelseordförande, tog under efterföljande period över rollen som VD och utsågs samtidigt fortsätta i styrelsen som styrelseledamot. Fredrik Tibell, tidigare styrelseledamot, utsågs till ny styrelseordförande.
logo