PRESSMEDDELANDEN

Holmströmgruppen anställer Christian Fredefors

Holmströmgruppen, som är asset manager åt Holmström Fastigheter Holding AB (publ), anställer Christian Fredefors som CFO.

Läs mer

Holmström Fastigheter offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer på bond list vid Nasdaq Stockholm

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) emitterade den 3 september 2021 seniora icke säkerställda obligationer om SEK 200m under ett ramverk om totalt SEK 750m (”Obligationerna”). Efter emissionen har totalt obligationer om SEK 500m emitterats under ramverket. Holmström Fastigheter ska, i enlighet med obligationsvillkoren, ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på bond list…

Läs mer

Holmström Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter i centrala Norrköping

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) förvärvar ca 2000 kvm BOA som utgör två bostadsfastigheter. Affären görs genom dotterbolaget Klippudden Fastigheter AB.

Läs mer

Holmström Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter i centrala Kalmar för ca 300 mkr

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) har tecknat avtal om att förvärva ca 10 400 kvm BOA som utgör tre befintliga bostadsfastigheter samt ytterligare två punkthus som tillträds efter färdigställande 2023. Affären görs genom dotterbolaget Klippudden Fastigheter AB. Affären är villkorad av finansiering.

Läs mer

Holmström Fastigheter Holdings dotterbolag F Holmström Holding 6 AB fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Magnolia Bostad

F Holmström Holding 6 AB, org.nr. 559279-7376 (“FHH”), ett bolag som tillsammans med bland annat Holmström Fastigheter Holding AB (publ), org.nr. 559286-6809 (”Holmström Holding”) ingår i Holmströmgruppen, offentliggjorde den 7 juli ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad AB, org.nr. 556797-7078 (“Magnolia Bostad” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i Magnolia Bostad till…

Läs mer

Holmströmgruppen employs Christian Fredefors

Holmströmgruppen, the asset manager of Holmström Fastigheter Holding AB (publ), has employed Christian Fredefors as CFO.

Read more

Holmström Fastigheter publishes bond prospectus and applies for admission to trading of its bonds on bond list at Nasdaq Stockholm

On September 3, 2021, Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) issued senior unsecured bonds of SEK 200m under a framework of a total of SEK 750m (the “Bonds”). Following the issue, bonds of a total of SEK 500m have been issued under the framework. Holmström Fastigheter shall, in accordance with the bond terms, apply…

Read more

Holmström Fastigheter acquires residential properties in central Norrköping

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) acquires approximately 2000 sqm of lettable area, which constitutes two residential properties. The transaction is made through the subsidiary Klippudden Fastigheter AB.

Read more

Holmström Fastigheter acquires residential properties in central Kalmar for approximately SEK 300 million

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) has signed an agreement to acquire 10 400 sqm of lettable area, which constitutes three existing residential properties and two more assets that will be acquired after completion in 2023. The transaction is made through the subsidiary Klippudden Fastigheter AB. The transaction is conditional upon financing.

Read more

Holmström Fastigheter Holding’s subsidiary F Holmström Holding 6 AB completes the public offer to the sharesholders of Magnolia Bostad

F Holmström Holding 6 AB, reg.no. 559279-7376 (“FHH”), a company which together with inter alia Holmström Fastigheter Holding AB (publ), reg.no. 559286-6809 (“Holmström Holding”) is included in Holmströmgruppen, announced on 7 July 2021 a recommended cash offer to the shareholders of Magnolia Bostad AB, reg.no. 556797-7078 (“Magnolia Bostad” or “the Company”) to tender all of their…

Read more

KONTAKTA OSS





    Är du intresserad av en bostad?
    Gör en intresseanmälan hos oss.

    KLICKA HÄR
    logo