PRESSMEDDELANDEN
Holmström Fastigheter undersöker möjligheten att emittera ytterligare obligationer

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) har givit i uppdrag åt Nordea och Pareto att i egenskap av ’joint bookrunners’ undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer (de ”Nya Obligationerna”), under sitt befintliga ramverk om 750 000 000 kronor med ISIN: SE0015797667. Holmström Fastigheter har, som tidigare offentliggjorts, den 14 april 2021, emitterat…

Läs mer

Holmström Fastigheter publicerar idag sin första delårsrapport

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) bildades i december 2020.   JANUARI – JUNI 2021 · Hyresintäkter uppgick till 29 mkr. · Driftnetto var 18 mkr. · Rörelseresultatet var 60 mkr. Förluster i intresseföretag hade en negativ inverkan med 51 mkr. Värdeförändring i förvaltningsfastigheter bidrog positivt med 96 mkr. 75 mkr av värdeförändringen är…

Läs mer

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) tidigarelägger publikation av delårsrapport för andra kvartalet 2021

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) publicerar den 25 augusti delårsrapporten för 1 januari –30 juni 2021. Styrelsen i Holmström Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publikation av delårsrapport för perioden 1 januari 2021 – 30 juni 2021. Rapporten publiceras den 25 augusti 2021 i stället för den 31 augusti 2021 vilket tidigare kommunicerats.…

Läs mer

Holmström Fastigheter Holdings dotterbolag F Holmström Holding 6 AB fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Magnolia Bostad

F Holmström Holding 6 AB, org.nr. 559279-7376 (“FHH”), ett bolag som tillsammans med bland annat Holmström Fastigheter Holding AB (publ), org.nr. 559286-6809 (”Holmström Holding”) ingår i Holmströmgruppen, offentliggjorde den 7 juli ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad AB, org.nr. 556797-7078 (“Magnolia Bostad” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i Magnolia Bostad till…

Läs mer

Holmström Fastigheter Holdings dotterbolag F Holmström Holding 6 AB har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad

F Holmström Holding 6 AB, org.nr. 559279-7376 (“FHH”), ett bolag som tillsammans med bland annat Holmström Fastigheter Holding AB (publ) org.nr. 559286-6809 (”Holmström Holding”) ingår i Holmströmgruppen, har idag offentliggjort ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad AB org.nr. 556797-7078 (“Magnolia Bostad” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i Magnolia Bostad till FHH. Om…

Läs mer
logo