INTERIM YEAR REPORT JANUARY – DECEMBER 2022

In March 2021, Holmströmgruppen carried out a restructuring of the Group. Through combining companies with residential and community service properties and shareholdings in Magnolia Bostad and Vincero Fastigheter, a new sub-group was created under a new parent company, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (“Holmström Fastigheter”). COMMENTS TO THE RESULTS JANUARY – DECEMBER 2022 Rental income […]

LÄS MER


INTERIM YEAR REPORT JANUARY – DECEMBER 2022

DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2022

Holmströmgruppen genomförde i mars 2021 en omstrukturering av koncernen. Genom att samordna bolag med bostads- och samhällsfastigheter samt aktieposter i Magnolia Bostad och Vincero Fastigheter skapades en ny underkoncern under ett nytt moderbolag, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (”Holmström Fastigheter”). KOMMENTARER PÅ RESULTATET JANUARI – DECEMBER 2022 Hyresintäkter uppgick till 53 mkr (84). Minskningen från […]

LÄS MER


DELÅRSRAPPORT JANUARI – DECEMBER 2022

Delårsrapport januari – september 2022

Holmströmgruppen genomförde i mars 2021 en omstrukturering av koncernen. Genom att samordna bolag med bostads- och samhällsfastigheter samt aktieposter i Magnolia Bostad och Vincero Fastigheter skapades en ny underkoncern under ett nytt moderbolag, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (”Holmström Fastigheter”). KOMMENTARER PÅ RESULTATET JANUARI – SEPTEMBER 2022 Hyresintäkter uppgick till 43 mkr (56). Minskningen från […]

LÄS MER


Delårsrapport januari – september 2022

Interim Year Report January – September 2022

In March 2021, Holmströmgruppen carried out a restructuring of the Group. Through combining companies with residential and community service properties and shareholdings in Magnolia Bostad and Vincero Fastigheter, a new sub-group was created under a new parent company, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (“Holmström Fastigheter”). COMMENTS TO THE RESULTS JANUARY – SEPTEMBER 2022 Rental income amounted […]

LÄS MER


Interim Year Report January – September 2022

Half-Year Report January – June 2022

In March 2021, Holmströmgruppen carried out a restructuring of the Group. Through combining companies with residential and community service properties and shareholdings in Magnolia Bostad and Vincero Fastigheter, a new sub-group was created under a new parent company, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (“Holmström Fastigheter”). January – June 2022 Rental income amounted to SEK 32 […]

LÄS MER


Half-Year Report January – June 2022

Halvårsrapport januari – juni 2022

Holmströmgruppen genomförde i mars 2021 en omstrukturering av koncernen. Genom att samordna bolag med bostads- och samhällsfastigheter samt aktieposter i Magnolia Bostad och Vincero Fastigheter skapades en ny underkoncern under ett nytt moderbolag, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (”Holmström Fastigheter”). Januari – juni 2022 Hyresintäkter uppgick till 32 mkr (29). Driftnetto var 16 mkr (18). […]

LÄS MER


Halvårsrapport januari – juni 2022

Interim Report January – March 2022

In March 2021, Holmströmgruppen carried out a restructuring of the Group. Through combining companies with residential and community service properties and shareholdings in Magnolia Bostad and Vincero Fastigheter, a new sub-group was created under a new parent company, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (“Holmström Fastigheter”). January – March 2022 Rental income amounted to SEK 20 m (3). Net operating […]

LÄS MER


Interim Report January – March 2022

Delårsrapport januari – mars 2022

Holmströmgruppen genomförde i mars 2021 en omstrukturering av koncernen. Genom att samordna bolag med bostads- och samhällsfastigheter samt aktieposter i Magnolia Bostad och Vincero Fastigheter skapades en ny underkoncern under ett nytt moderbolag, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (”Holmström Fastigheter”). Januari – mars 2022 Hyresintäkter uppgick till 20 mkr (3). Driftnetto var 9 mkr (1). […]

LÄS MER


Delårsrapport januari – mars 2022

Bokslutskommuniké januari – december 2021

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) bildades i december 2020. Januari – december 2021 Hyresintäkter uppgick till 84 mkr. Driftnetto var 52 mkr. Resultat från intresseföretag var 573 mkr och är främst hänförligt till omvärderingen av aktier i Magnolia Bostad, som skedde i samband med att budet till aktieägarna Magnolia Bostad accepterades, samt till […]

LÄS MER


Bokslutskommuniké januari – december 2021

Year-end Report January – December 2021

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) was formed in December 2020. January – December 2021  Rental income amounted to SEK 84 m. Net operating income was SEK 52 m. Profit from participations in associated companies was SEK 573 mkr and is mainly attributable to the revaluation of shares in Magnolia Bostad, which took place […]

LÄS MER


Year-end Report January – December 2021

logo