Delårsrapport januari – september 2021

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) bildades i december 2020. Januari – september 2021 · Hyresintäkter uppgick till 56 mkr. · Driftnetto var 36 mkr. · Resultat från intresseföretag var 260 mkr vilket huvudsakligen hänförs till omvärderingen av aktier i Magnolia Bostad som skedde i samband med att budet till aktieägarna i Magnolia Bostad […]

LÄS MER


Delårsrapport januari – september 2021

Interim report January – September 2021

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) was formed in December 2020. January – September 2021 · Rental income amounted to SEK 56 m. · Net operating income was SEK 36 m. · Profit from participations in associated companies was SEK 260 mkr which is due to a revaluation of the shares in Magnolia Bostad […]

LÄS MER


Interim report January – September 2021

Holmström Fastigheter publishes its first interim report today

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) was formed in December 2020.   JANUARY – JUNE 2021 · Rental income amounted to SEK 29 m. · Net operating income was SEK 18 m. · The operating profit was SEK 60 m. Operating losses in associated companies had a negative impact with SEK 51 m. Changes […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter publishes its first interim report today

Holmström Fastigheter publicerar idag sin första delårsrapport

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) bildades i december 2020.   JANUARI – JUNI 2021 · Hyresintäkter uppgick till 29 mkr. · Driftnetto var 18 mkr. · Rörelseresultatet var 60 mkr. Förluster i intresseföretag hade en negativ inverkan med 51 mkr. Värdeförändring i förvaltningsfastigheter bidrog positivt med 96 mkr. 75 mkr av värdeförändringen är […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter publicerar idag sin första delårsrapport

logo