PRESSMEDDELANDEN

Holmström Fastigheter Holdings dotterbolag F Holmström Holding 6 AB har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad

F Holmström Holding 6 AB, org.nr. 559279-7376 (“FHH”), ett bolag som tillsammans med bland annat Holmström Fastigheter Holding AB (publ) org.nr. 559286-6809 (”Holmström Holding”) ingår i Holmströmgruppen, har idag offentliggjort ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad AB org.nr. 556797-7078 (“Magnolia Bostad” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i Magnolia Bostad till FHH. Om…

Läs mer

Holmström Fastigheter har framgångsrikt emitterat ett obligationlån om 300 miljoner kronor

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda SEK-denominerade obligationer om 300 miljoner kronor under ett rambelopp om 750 miljoner kronor. Emissionen placerades huvudsakligen hos svenska institutionella investerare och obligationen kommer initialt att noteras på Open Market i Frankfurt för att sedermera noteras på företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm. Obligationerna löper med…

Läs mer

Holmström Fastigheter Holding’s subsidiary F Holmström Holding 6 AB has today submitted a public offer to the shareholders of Magnolia Bostad

F Holmström Holding 6 AB, reg.no. 559279-7376 (“FHH”), a company which together with inter alia Holmström Fastigheter Holding AB (publ) reg.no. 559286-6809 (“Holmström Holding”) is included in Holmströmgruppen, has today announced a recommended cash offer to the shareholders of Magnolia Bostad AB reg.no. 556797-7078 (“Magnolia Bostad” or “the Company”) to tender all of their shares in…

Read more

KONTAKTA OSS

    Är du intresserad av en bostad?
    Gör en intresseanmälan hos oss.

    KLICKA HÄR
    logo