PRESSMEDDELANDEN

Holmström Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter i centrala Kalmar för ca 300 mkr

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) har tecknat avtal om att förvärva ca 10 400 kvm BOA som utgör tre befintliga bostadsfastigheter samt ytterligare två punkthus som tillträds efter färdigställande 2023. Affären görs genom dotterbolaget Klippudden Fastigheter AB. Affären är villkorad av finansiering.

Läs mer

Holmström Fastigheter Holdings dotterbolag F Holmström Holding 6 AB fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Magnolia Bostad

F Holmström Holding 6 AB, org.nr. 559279-7376 (“FHH”), ett bolag som tillsammans med bland annat Holmström Fastigheter Holding AB (publ), org.nr. 559286-6809 (”Holmström Holding”) ingår i Holmströmgruppen, offentliggjorde den 7 juli ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad AB, org.nr. 556797-7078 (“Magnolia Bostad” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i Magnolia Bostad till…

Läs mer

Holmström Fastigheter har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 200 miljoner kronor

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) har framgångsrikt emitterat ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor med förfall den 14e oktober 2024 (de ”Nya Obligationerna”) under sitt befintliga ramverk om 750 miljoner kronor med ISIN: SE0015797667. De Nya Obligationerna kommer initialt att noteras på Open Market i Frankfurt för att sedermera noteras på företagsobligationslistan…

Läs mer

Holmström Fastigheter undersöker möjligheten att emittera ytterligare obligationer

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) har givit i uppdrag åt Nordea och Pareto att i egenskap av ’joint bookrunners’ undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer (de ”Nya Obligationerna”), under sitt befintliga ramverk om 750 000 000 kronor med ISIN: SE0015797667. Holmström Fastigheter har, som tidigare offentliggjorts, den 14 april 2021, emitterat…

Läs mer

Holmström Fastigheter publicerar idag sin första delårsrapport

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) bildades i december 2020.   JANUARI – JUNI 2021 · Hyresintäkter uppgick till 29 mkr. · Driftnetto var 18 mkr. · Rörelseresultatet var 60 mkr. Förluster i intresseföretag hade en negativ inverkan med 51 mkr. Värdeförändring i förvaltningsfastigheter bidrog positivt med 96 mkr. 75 mkr av värdeförändringen är…

Läs mer

KONTAKTA OSS

    Är du intresserad av en bostad?
    Gör en intresseanmälan hos oss.

    KLICKA HÄR
    logo