Holmström Fastigheter Holdings dotterbolag F Holmström Holding 6 AB fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Magnolia Bostad

F Holmström Holding 6 AB, org.nr. 559279-7376 (“FHH”), ett bolag som tillsammans med bland annat Holmström Fastigheter Holding AB (publ), org.nr. 559286-6809 (”Holmström Holding”) ingår i Holmströmgruppen, offentliggjorde den 7 juli ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad AB, org.nr. 556797-7078 (“Magnolia Bostad” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i Magnolia Bostad till […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter Holdings dotterbolag F Holmström Holding 6 AB fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Magnolia Bostad

Holmström Fastigheter Holding’s subsidiary F Holmström Holding 6 AB has today submitted a public offer to the shareholders of Magnolia Bostad

F Holmström Holding 6 AB, reg.no. 559279-7376 (“FHH”), a company which together with inter alia Holmström Fastigheter Holding AB (publ) reg.no. 559286-6809 (“Holmström Holding”) is included in Holmströmgruppen, has today announced a recommended cash offer to the shareholders of Magnolia Bostad AB reg.no. 556797-7078 (“Magnolia Bostad” or “the Company”) to tender all of their shares in […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter Holding’s subsidiary F Holmström Holding 6 AB has today submitted a public offer to the shareholders of Magnolia Bostad

Holmström Fastigheter Holdings dotterbolag F Holmström Holding 6 AB har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad

F Holmström Holding 6 AB, org.nr. 559279-7376 (“FHH”), ett bolag som tillsammans med bland annat Holmström Fastigheter Holding AB (publ) org.nr. 559286-6809 (”Holmström Holding”) ingår i Holmströmgruppen, har idag offentliggjort ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad AB org.nr. 556797-7078 (“Magnolia Bostad” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i Magnolia Bostad till FHH. Om […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter Holdings dotterbolag F Holmström Holding 6 AB har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad

logo