pressmeddelande

Holmström Fastigheter, Slättö och Latona ingår samarbete avseende Klippudden Fastigheter med målet att nå tio miljarder inom fem år

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”), Slättö Core Plus AB (”Slättö”) och Latona Fastigheter AB (”Latona”) etablerar ett JV-bolag avseende ägandet i Klippudden Fastigheter AB (”Klippudden”).

Samarbetet etableras under februari 2022. Efter transaktionen kommer JV-bolaget att ägas (direkt eller indirekt) till 50 % av Slättö, 47,5 % av Holmström Fastigheter och 2,5 % av Latona.

Klippuddens fastighetsbestånd uppgår till ett sammanlagt värde (inklusive ännu ej tillträdda fastigheter) om ca 1,7 miljarder kronor, vilket är drygt 100 miljoner kronor över det senast redovisade bokförda värdet.

Parternas ambition med samarbetet är att Klippuddens fastighetsportfölj ska växa till ett fastighetsvärde om 10 miljarder kronor inom en femårsperiod. Slättö kommer tillföra merparten av kapitalet till förvärvet av Klippudden och dess expansion.

Holmströmgruppen kommer kvarstå som förvaltare av Klippudden. Gustav Carp, ägare av Latona, kommer att tillträda som VD för Klippudden vilket även innebär att han avslutar sin tjänst som transaktionschef på Holmströmgruppen.

”Vi har ett långt och framgångsrikt samarbete med Slättö sedan tidigare. Nu ser vi fram emot att fortsätta detta samarbete genom Klippudden där vi kan bygga stora värden över tid ”, säger Fredrik Holmström, Ordförande Holmström Fastigheter 

”Vi är imponerade av hur teamet på Holmströmgruppen byggt upp Klippudden under de senaste åren. Klippudden utgör en stabil plattform för att skala vår satsning på äldre bostadsbestånd med fokus på aktiv förvaltning och värdeskapande investeringar, särskilt gröna investeringar för sänkt klimatpåverkan”, säger Christian Bratt, affärsområdeschef Bostad och Jonas Andersson, vVD Slättö

"Tillsammans tror vi att Klippudden har väldigt goda förutsättningar att växa till en av de större aktörerna i sitt segment.” säger Johan Karlsson, VD Slättö

”Efter sex mycket expansiva och givande år känns det nu väldigt bra att tillsammans med Slättö ta nästa steg i Klippuddens resa”, avslutar Gustav Carp, VD Klippudden

logo