pressmeddelande

Holmström Fastigheters obligationer tas upp till handel på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm har godkänt Holmström Fastigheters ansökan om upptagande till handel av obligationerna och första handelsdag är planerad till onsdagen den 15 december 2021.

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) ("Holmström Fastigheter") offentliggjorde den 1 november 2021 ett prospekt avseende ett obligationslån om 500 MSEK inom ett rambelopp om 750 MSEK. Lånet är icke säkerställt och löper till 2024. I pressmeddelandet rapporterades även om Holmström Fastigheters avsikt att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

 

Nasdaq Stockholm har godkänt Holmström Fastigheters ansökan om upptagande till handel av obligationerna och första handelsdag är planerad till imorgon, onsdagen den 15 december 2021. Per dagens datum har obligationer till ett värde om 500 MSEK emitterats inom ramen för obligationslånet.

logo