Interim Report January – March 2022

In March 2021, Holmströmgruppen carried out a restructuring of the Group. Through combining companies with residential and community service properties and shareholdings in Magnolia Bostad and Vincero Fastigheter, a new sub-group was created under a new parent company, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (“Holmström Fastigheter”). January – March 2022 Rental income amounted to SEK 20 m (3). Net operating […]

LÄS MER


Interim Report January – March 2022

Delårsrapport januari – mars 2022

Holmströmgruppen genomförde i mars 2021 en omstrukturering av koncernen. Genom att samordna bolag med bostads- och samhällsfastigheter samt aktieposter i Magnolia Bostad och Vincero Fastigheter skapades en ny underkoncern under ett nytt moderbolag, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (”Holmström Fastigheter”). Januari – mars 2022 Hyresintäkter uppgick till 20 mkr (3). Driftnetto var 9 mkr (1). […]

LÄS MER


Delårsrapport januari – mars 2022

logo