Holmströmgruppen publicerar årsredovisning för 2021 och redovisar sitt bästa resultat någonsin

Holmströmgruppen publicerar årsredovisning för 2021 och redovisar återigen rekordsiffror. Bakom bolagets utveckling ligger framgångar inom koncernens samtliga delar. ”När jag tittar tillbaka på räkenskapsåret 2021 kan jag konstatera att Holmströmgruppen har gjort sitt bästa resultat någonsin. Vi har även stärkt soliditeten markant vilket känns tryggt inför den fortsatta expansion vi planerar de kommande åren.” – […]

LÄS MER


Holmströmgruppen publicerar årsredovisning för 2021 och redovisar sitt bästa resultat någonsin

Kommuniké från bolagsstämma i Holmström Fastigheter

Holmström Fastigheter höll under fredagen den 29 april 2022 sin årsstämma där stämman beslutade om utdelning enligt styrelsens förslag. För räkenskapsåret 2021 beslutade årsstämman i Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter” eller ”Bolaget”) om vinstutdelning om totalt SEK 700 miljoner kronor till bolagets aktieägare. För mer information, vänligen kontakta: Erik Rune, VD + 46 […]

LÄS MER


Kommuniké från bolagsstämma i Holmström Fastigheter

Report from the Annual General Meeting of Holmström Fastigheter

Holmström Fastigheter held its Annual General Meeting on Friday April 29, 2022, where the Meeting decided on a dividend in accordance with the Board’s proposal. For the financial year 2021, the Annual General Meeting of Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter” or the “Company”) decided on a dividend of a total of SEK 700 […]

LÄS MER


Report from the Annual General Meeting of Holmström Fastigheter

Bonds issued by Holmström Fastigheter are admitted to trading on Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm has approved Holmström Fastigheter's application to admit its bonds to trading with the first trading day scheduled to December 15, 2021. On November 1, 2021, Holmström Fastigheter Holding AB (publ) ("Holmström Fastigheter") published a prospectus regarding a bond loan of SEK 500 million within a framework of SEK 750 million. The loan is […]

LÄS MER


Bonds issued by Holmström Fastigheter are admitted to trading on Nasdaq Stockholm

Holmström Fastigheters obligationer tas upp till handel på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm har godkänt Holmström Fastigheters ansökan om upptagande till handel av obligationerna och första handelsdag är planerad till onsdagen den 15 december 2021. Holmström Fastigheter Holding AB (publ) ("Holmström Fastigheter") offentliggjorde den 1 november 2021 ett prospekt avseende ett obligationslån om 500 MSEK inom ett rambelopp om 750 MSEK. Lånet är icke säkerställt och […]

LÄS MER


Holmström Fastigheters obligationer tas upp till handel på Nasdaq Stockholm

Holmström Fastigheter offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer på bond list vid Nasdaq Stockholm

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) emitterade den 3 september 2021 seniora icke säkerställda obligationer om SEK 200m under ett ramverk om totalt SEK 750m (”Obligationerna”). Efter emissionen har totalt obligationer om SEK 500m emitterats under ramverket. Holmström Fastigheter ska, i enlighet med obligationsvillkoren, ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på bond list […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer på bond list vid Nasdaq Stockholm

Holmström Fastigheter publishes bond prospectus and applies for admission to trading of its bonds on bond list at Nasdaq Stockholm

On September 3, 2021, Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) issued senior unsecured bonds of SEK 200m under a framework of a total of SEK 750m (the “Bonds”). Following the issue, bonds of a total of SEK 500m have been issued under the framework. Holmström Fastigheter shall, in accordance with the bond terms, apply […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter publishes bond prospectus and applies for admission to trading of its bonds on bond list at Nasdaq Stockholm

Holmström Fastigheter has successfully issued subsequent bonds of SEK 200M

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) has successfully issued subsequent senior unsecured bonds of SEK 200m with maturity on 14 October 2024 (the “New Bonds”) under its existing bond framework of SEK 750m with ISIN: SE0015797667. The New Bonds will initially be listed on the Open Market in Frankfurt and later listed on the corporate […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter has successfully issued subsequent bonds of SEK 200M

Holmström Fastigheter har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 200 miljoner kronor

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) har framgångsrikt emitterat ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor med förfall den 14e oktober 2024 (de ”Nya Obligationerna”) under sitt befintliga ramverk om 750 miljoner kronor med ISIN: SE0015797667. De Nya Obligationerna kommer initialt att noteras på Open Market i Frankfurt för att sedermera noteras på företagsobligationslistan […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 200 miljoner kronor

Holmström Fastigheter investigates the possibility to issue subsequent bonds

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) has mandated Nordea and Pareto as ’joint bookrunners’ to investigate the possibility of issuing subsequent senior unsecured bonds (the “New Bonds”), under its existing bond framework of SEK 750,000,000 with ISIN: SE0015797667. Holmström Fastigheter has, as previously published, on 14 April 2021, issued SEK 300,000,000 under the bond […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter investigates the possibility to issue subsequent bonds

logo