pressmeddelande

Kommuniké från bolagsstämma i Holmström Fastigheter

Holmström Fastigheter höll under fredagen den 29 april 2022 sin årsstämma där stämman beslutade om utdelning enligt styrelsens förslag.

För räkenskapsåret 2021 beslutade årsstämman i Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter eller ”Bolaget”) om vinstutdelning om totalt SEK 700 miljoner kronor till bolagets aktieägare.

logo