pressmeddelande

Holmströmgruppen publicerar årsredovisning för 2021 och redovisar sitt bästa resultat någonsin

Holmströmgruppen publicerar årsredovisning för 2021 och redovisar återigen rekordsiffror. Bakom bolagets utveckling ligger framgångar inom koncernens samtliga delar.

När jag tittar tillbaka på räkenskapsåret 2021 kan jag konstatera att Holmströmgruppen har gjort sitt bästa resultat någonsin. Vi har även stärkt soliditeten markant vilket känns tryggt inför den fortsatta expansion vi planerar de kommande åren.” – Fredrik Holmström, styrelseordförande.

2021 i korthet

  • Holmströmgruppen redovisar för 2021 ett resultat efter finansnetto om 2 131 mkr vilket är en ökning med 96 procent jämfört med 2020.
  • I juli offentliggjorde Holmströmgruppen och Areim ett kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad att överlåta sina aktier till Holmströmgruppens intressebolag. I september slutfördes processen och Magnolia Bostad avnoterades från Nasdaq Stockholm.
  • Holmströmgruppen förvärvade aktier motsvarande 20 procent i fastighetsbolaget Ankarhagen.
  • Holmström Fastigheter Holding AB (publ), ett helägt dotterbolag till Holmströmgruppen emitterade seniora icke säkerställda obligationer om 500 mkr. Obligationerna är noterade för handel på bond list vid Nasdaq Stockholm.
  • Under året har fyra nya innehav tagit plats i Holmström Private Equitys portfölj. De nya bolagen är Centripetal, Vivium, Chaintraced och Novedo.
  • Elva nya fastigheter har förvärvats i Kalmar, totalt ca 9500 kvm BOA. Beståndet inkluderar två samhällsfastigheter och ett nyproducerat radhus.
  • Tillsammans med Brunswick Real Estate Capital har Holmströmgruppen utvecklat en social och grön affärsplan riktat till Holmströmgruppens portfölj om 39 fastigheter i region Kalmar. Planen inkluderar en modell för mätbarhet och uppföljning av social förbättring.
  • Under året erhöll Holmströmgruppen fyra nya förvaltningsuppdrag i städerna, Luleå, Örebro, Upplands-Bro och Eskilstuna. Fastigheterna omfattas av totalt 527 bostäder och en lokal.
logo