Interim Year Report January – September 2022

In March 2021, Holmströmgruppen carried out a restructuring of the Group. Through combining companies with residential and community service properties and shareholdings in Magnolia Bostad and Vincero Fastigheter, a new sub-group was created under a new parent company, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (“Holmström Fastigheter”). COMMENTS TO THE RESULTS JANUARY – SEPTEMBER 2022 Rental income amounted […]

LÄS MER


Interim Year Report January – September 2022

Delårsrapport januari – september 2022

Holmströmgruppen genomförde i mars 2021 en omstrukturering av koncernen. Genom att samordna bolag med bostads- och samhällsfastigheter samt aktieposter i Magnolia Bostad och Vincero Fastigheter skapades en ny underkoncern under ett nytt moderbolag, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (”Holmström Fastigheter”). KOMMENTARER PÅ RESULTATET JANUARI – SEPTEMBER 2022 Hyresintäkter uppgick till 43 mkr (56). Minskningen från […]

LÄS MER


Delårsrapport januari – september 2022

Interim report January – September 2021

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) was formed in December 2020. January – September 2021 · Rental income amounted to SEK 56 m. · Net operating income was SEK 36 m. · Profit from participations in associated companies was SEK 260 mkr which is due to a revaluation of the shares in Magnolia Bostad […]

LÄS MER


Interim report January – September 2021

Delårsrapport januari – september 2021

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) bildades i december 2020. Januari – september 2021 · Hyresintäkter uppgick till 56 mkr. · Driftnetto var 36 mkr. · Resultat från intresseföretag var 260 mkr vilket huvudsakligen hänförs till omvärderingen av aktier i Magnolia Bostad som skedde i samband med att budet till aktieägarna i Magnolia Bostad […]

LÄS MER


Delårsrapport januari – september 2021

logo