Holmström Fastigheter Holding AB (publ) tecknar avtal om att sälja samtliga aktier i HAM Nordic AB

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) har tecknat avtal om att sälja sin ägarandel i Magnolia Bostad AB’s (publ) ägarbolag, HAM Nordic AB, till Areim. Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (”Holmström Fastigheter” eller ”Bolaget”) och Holmströmgruppen har idag tecknat avtal på samma villkor om att sälja samtliga aktier i Magnolia Bostad AB’s (publ) ägarbolag HAM Nordic […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter Holding AB (publ) tecknar avtal om att sälja samtliga aktier i HAM Nordic AB

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) signs agreement to sell all shares in HAM Nordic AB

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) has entered into an agreement to sell its ownership stake in Magnolia Bostad AB's (publ) holding company, HAM Nordic AB, to Areim. Holmström Fastigheter Holding AB (publ) ("Holmström Fastigheter" or "the Company") and Holmströmgruppen have today signed an agreement on same terms to sell all shares in Magnolia Bostad AB's […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter Holding AB (publ) signs agreement to sell all shares in HAM Nordic AB

Aktieägarlån konverteras till eget kapital i Holmström Fastigheter AB (Publ)

Holmström Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör att Bolaget har erhållit ett ovillkorat aktieägartillskott om SEK 350 miljoner. Bolagets moderbolag F. Holmström Fastigheter AB har genom ett ovillkorat aktieägartillskott konverterat aktieägarlån till eget kapital om SEK 350 miljoner. För mer information, vänligen kontakta:Erik Rune, VD 073 399 40 30erik.rune@holmstromgruppen.se Om Holmström Fastigheter Holding AB (publ)Holmström Fastigheter […]

LÄS MER


Aktieägarlån konverteras till eget kapital i Holmström Fastigheter AB (Publ)

Shareholder loans converted into equity in Holmström Fastigheter AB (Publ)

Holmström Fastigheter AB (publ) ("the Company") announces that the Company has received an unconditional shareholder contribution of SEK 350 million. The Company's parent company, F. Holmström Fastigheter AB, has converted shareholder loans to the amount of SEK 350 million into equity through an unconditional shareholder contribution. For more information, please contact:Erik Rune, CEO+ 46 73 […]

LÄS MER


Shareholder loans converted into equity in Holmström Fastigheter AB (Publ)

Holmström Fastigheter acquires holdings in Ankarhagen from Holmströmgruppen

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) ("Holmström Fastigheter") acquires F. Holmström Fastigheter AB’s ("Holmströmgruppen's") shares of 20% in Ankarhagen Holding AB ("Ankarhagen"). The purchase price for the shares and shareholder loan to Ankarhagen amounts to approximately SEK 121 million. Ankarhagen is a property company that acquires, manages, and refines properties with a main focus on warehouses […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter acquires holdings in Ankarhagen from Holmströmgruppen

Holmström Fastigheter förvärvar innehav i Ankarhagen från Holmströmgruppen

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) förvärvar F. Holmström Fastigheter ABs (”Holmströmgruppens”) innehav om 20% i Ankarhagen Holding AB (”Ankarhagen”). Köpeskillingen för aktierna samt aktieägarlån till Ankarhagen uppgår till ca 121 mkr. Ankarhagen är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter med huvudsaklig inriktning mot lager och lätt industri. Bolaget driver även projektutveckling […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter förvärvar innehav i Ankarhagen från Holmströmgruppen

Bonds issued by Holmström Fastigheter are admitted to trading on Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm has approved Holmström Fastigheter's application to admit its bonds to trading with the first trading day scheduled to December 15, 2021. On November 1, 2021, Holmström Fastigheter Holding AB (publ) ("Holmström Fastigheter") published a prospectus regarding a bond loan of SEK 500 million within a framework of SEK 750 million. The loan is […]

LÄS MER


Bonds issued by Holmström Fastigheter are admitted to trading on Nasdaq Stockholm

Holmström Fastigheters obligationer tas upp till handel på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm har godkänt Holmström Fastigheters ansökan om upptagande till handel av obligationerna och första handelsdag är planerad till onsdagen den 15 december 2021. Holmström Fastigheter Holding AB (publ) ("Holmström Fastigheter") offentliggjorde den 1 november 2021 ett prospekt avseende ett obligationslån om 500 MSEK inom ett rambelopp om 750 MSEK. Lånet är icke säkerställt och […]

LÄS MER


Holmström Fastigheters obligationer tas upp till handel på Nasdaq Stockholm

Holmström Fastigheter offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer på bond list vid Nasdaq Stockholm

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) emitterade den 3 september 2021 seniora icke säkerställda obligationer om SEK 200m under ett ramverk om totalt SEK 750m (”Obligationerna”). Efter emissionen har totalt obligationer om SEK 500m emitterats under ramverket. Holmström Fastigheter ska, i enlighet med obligationsvillkoren, ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på bond list […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer på bond list vid Nasdaq Stockholm

Holmström Fastigheter publishes bond prospectus and applies for admission to trading of its bonds on bond list at Nasdaq Stockholm

On September 3, 2021, Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) issued senior unsecured bonds of SEK 200m under a framework of a total of SEK 750m (the “Bonds”). Following the issue, bonds of a total of SEK 500m have been issued under the framework. Holmström Fastigheter shall, in accordance with the bond terms, apply […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter publishes bond prospectus and applies for admission to trading of its bonds on bond list at Nasdaq Stockholm

logo