Holmström Fastigheter acquires holdings in Ankarhagen from Holmströmgruppen

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) ("Holmström Fastigheter") acquires F. Holmström Fastigheter AB’s ("Holmströmgruppen's") shares of 20% in Ankarhagen Holding AB ("Ankarhagen"). The purchase price for the shares and shareholder loan to Ankarhagen amounts to approximately SEK 121 million. Ankarhagen is a property company that acquires, manages, and refines properties with a main focus on warehouses […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter acquires holdings in Ankarhagen from Holmströmgruppen

Holmström Fastigheter förvärvar innehav i Ankarhagen från Holmströmgruppen

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) förvärvar F. Holmström Fastigheter ABs (”Holmströmgruppens”) innehav om 20% i Ankarhagen Holding AB (”Ankarhagen”). Köpeskillingen för aktierna samt aktieägarlån till Ankarhagen uppgår till ca 121 mkr. Ankarhagen är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter med huvudsaklig inriktning mot lager och lätt industri. Bolaget driver även projektutveckling […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter förvärvar innehav i Ankarhagen från Holmströmgruppen

Bonds issued by Holmström Fastigheter are admitted to trading on Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm has approved Holmström Fastigheter's application to admit its bonds to trading with the first trading day scheduled to December 15, 2021. On November 1, 2021, Holmström Fastigheter Holding AB (publ) ("Holmström Fastigheter") published a prospectus regarding a bond loan of SEK 500 million within a framework of SEK 750 million. The loan is […]

LÄS MER


Bonds issued by Holmström Fastigheter are admitted to trading on Nasdaq Stockholm

Holmström Fastigheters obligationer tas upp till handel på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm har godkänt Holmström Fastigheters ansökan om upptagande till handel av obligationerna och första handelsdag är planerad till onsdagen den 15 december 2021. Holmström Fastigheter Holding AB (publ) ("Holmström Fastigheter") offentliggjorde den 1 november 2021 ett prospekt avseende ett obligationslån om 500 MSEK inom ett rambelopp om 750 MSEK. Lånet är icke säkerställt och […]

LÄS MER


Holmström Fastigheters obligationer tas upp till handel på Nasdaq Stockholm

Holmström Fastigheter offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer på bond list vid Nasdaq Stockholm

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) emitterade den 3 september 2021 seniora icke säkerställda obligationer om SEK 200m under ett ramverk om totalt SEK 750m (”Obligationerna”). Efter emissionen har totalt obligationer om SEK 500m emitterats under ramverket. Holmström Fastigheter ska, i enlighet med obligationsvillkoren, ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på bond list […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer på bond list vid Nasdaq Stockholm

Holmström Fastigheter publishes bond prospectus and applies for admission to trading of its bonds on bond list at Nasdaq Stockholm

On September 3, 2021, Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) issued senior unsecured bonds of SEK 200m under a framework of a total of SEK 750m (the “Bonds”). Following the issue, bonds of a total of SEK 500m have been issued under the framework. Holmström Fastigheter shall, in accordance with the bond terms, apply […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter publishes bond prospectus and applies for admission to trading of its bonds on bond list at Nasdaq Stockholm

Holmström Fastigheter acquires residential properties in central Norrköping

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) acquires approximately 2000 sqm of lettable area, which constitutes two residential properties. The transaction is made through the subsidiary Klippudden Fastigheter AB. ”It feels exciting that Klippudden continues to expand in Norrköping. A goal that continues to be a high priority within the company. The assets are well […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter acquires residential properties in central Norrköping

Holmström Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter i centrala Norrköping

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) förvärvar ca 2000 kvm BOA som utgör två bostadsfastigheter. Affären görs genom dotterbolaget Klippudden Fastigheter AB. ”Det känns spännande att Klippudden fortsätter växa i Norrköping. Ett mål som är fortsatt högt prioriterat inom företaget. Fastigheterna är välskötta och säljarna har gjort ett bra arbete med att förvalta dessa. […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter i centrala Norrköping

Holmström Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter i centrala Kalmar för ca 300 mkr

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) har tecknat avtal om att förvärva ca 10 400 kvm BOA som utgör tre befintliga bostadsfastigheter samt ytterligare två punkthus som tillträds efter färdigställande 2023. Affären görs genom dotterbolaget Klippudden Fastigheter AB. Affären är villkorad av finansiering. ”Det känns väldigt bra att ha kommit i mål med detta […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter i centrala Kalmar för ca 300 mkr

Holmström Fastigheter acquires residential properties in central Kalmar for approximately SEK 300 million

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) has signed an agreement to acquire 10 400 sqm of lettable area, which constitutes three existing residential properties and two more assets that will be acquired after completion in 2023. The transaction is made through the subsidiary Klippudden Fastigheter AB. The transaction is conditional upon financing. ”It feels […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter acquires residential properties in central Kalmar for approximately SEK 300 million

logo