Holmströmgruppen publishes Annual Report for 2022

Holmströmgruppen AB is a wholly owned parent company of Holmström Fastigheter Holding AB (publ). The business is divided into three areas: ownership and management of properties, project development in the property sector and holdings in private equity companies. The Annual Report 2022 for Holmströmgruppen AB ("Holmströmgruppen") is now available in Swedish on the company's website, […]

LÄS MER


Holmströmgruppen publishes Annual Report for 2022

Holmströmgruppen publicerar årsredovisning för 2022

Holmströmgruppen AB är ett helägt moderbolag till Holmström Fastigheter Holding AB (publ). Verksamheten delas in i tre områden: innehav och förvaltning av fastigheter, projektutveckling i fastighetssektorn och innehav i private equity-investeringar. Årsredovisning 2022 för Holmströmgruppen AB (”Holmströmgruppen”) finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats, www.holmstromgruppen.se. Den engelska versionen av årsredovisningen för 2022 beräknas publiceras på […]

LÄS MER


Holmströmgruppen publicerar årsredovisning för 2022

Rättelse avseende beräkning av nyckeltal

Holmström Fastigheter Holding (publ) (”Holmström Fastigheter”) har i tidigare rapporter vid beräkning av fastigheternas direktavkastning för delportföljer och för totalen felaktigt använt ett genomsnitt av alla fastigheters direktavkastning. I och med kommande rapport beräknas nyckeltalet, inklusive jämförelsesiffror, som ett viktat genomsnitt. I nedanstående tabell framgår hur nyckeltalet förändrats med nya beräkningen. Denna rättelse påverkar inga […]

LÄS MER


Rättelse avseende beräkning av nyckeltal

Correction of Key Performance Indicator (KPI)

Holmström Fastigheter Holding (publ) (”Holmström Fastigheter”) has in previous reports incorrectly calculated property yield for subportfolios as well as the group portfolio as an average of all property yields. As per the upcoming report, the KPI has been adjusted to a weighted average of all property yields for both current and previous periods. In the […]

LÄS MER


Correction of Key Performance Indicator (KPI)

Holmström Fastigheter proposes a dividend of SEK 700 million

The Board of Directors of Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) proposes a dividend of SEK 700 million to the Annual General Meeting. For more information, please contact: Erik Rune, CEO +46 73 399 40 30, erik.rune@holmstromgruppen.se www.holmstromfastigheterholding.se The information in this report is information that Holmström Fastigheter Holding AB (publ) is obliged to make […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter proposes a dividend of SEK 700 million

Holmström Fastigheter föreslår vinstutdelning om SEK 700 miljoner

Styrelsen för Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) föreslår en vinstutdelning om SEK 700 miljoner till stämman. För mer information, vänligen kontakta: Erik Rune, VD + 46 73 399 40 30 erik.rune@holmstromgruppen.se www.holmstromfastigheterholding.se Informationen i denna rapport är sådan information som Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter föreslår vinstutdelning om SEK 700 miljoner

Holmström Fastigheter, Slättö, and Latona form collaboration regarding Klippudden Fastigheter with the goal to reach 10 billion in five years

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) ("Holmström Fastigheter"), Slättö Core Plus AB ("Slättö") and Latona Fastigheter AB ("Latona") establish a JV company regarding the ownership of Klippudden Fastigheter AB ("Klippudden"). The collaboration will be established during February 2022. Following the transaction, the JV company will be 50 % owned (directly or indirectly) by Slättö, 47.5 % […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter, Slättö, and Latona form collaboration regarding Klippudden Fastigheter with the goal to reach 10 billion in five years

Holmström Fastigheter, Slättö och Latona ingår samarbete avseende Klippudden Fastigheter med målet att nå tio miljarder inom fem år

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”), Slättö Core Plus AB (”Slättö”) och Latona Fastigheter AB (”Latona”) etablerar ett JV-bolag avseende ägandet i Klippudden Fastigheter AB (”Klippudden”). Samarbetet etableras under februari 2022. Efter transaktionen kommer JV-bolaget att ägas (direkt eller indirekt) till 50 % av Slättö, 47,5 % av Holmström Fastigheter och 2,5 % av […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter, Slättö och Latona ingår samarbete avseende Klippudden Fastigheter med målet att nå tio miljarder inom fem år

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) brings forward the publication of the interim report for the second quarter of 2021

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) will publish the interim report for January 1 – June 30, 2021 on 25 August. The Board of Directors of Holmström Fastigheter Holding AB (publ) has decided to bring forward the publication of the interim report for the period 1 January 2021 – 30 June 2021. The report will be […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter Holding AB (publ) brings forward the publication of the interim report for the second quarter of 2021

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) tidigarelägger publikation av delårsrapport för andra kvartalet 2021

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) publicerar den 25 augusti delårsrapporten för 1 januari –30 juni 2021. Styrelsen i Holmström Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publikation av delårsrapport för perioden 1 januari 2021 – 30 juni 2021. Rapporten publiceras den 25 augusti 2021 i stället för den 31 augusti 2021 vilket tidigare kommunicerats. […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter Holding AB (publ) tidigarelägger publikation av delårsrapport för andra kvartalet 2021

logo