Bonds issued by Holmström Fastigheter are admitted to trading on Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm has approved Holmström Fastigheter's application to admit its bonds to trading with the first trading day scheduled to December 15, 2021. On November 1, 2021, Holmström Fastigheter Holding AB (publ) ("Holmström Fastigheter") published a prospectus regarding a bond loan of SEK 500 million within a framework of SEK 750 million. The loan is […]

LÄS MER


Bonds issued by Holmström Fastigheter are admitted to trading on Nasdaq Stockholm

Holmström Fastigheters obligationer tas upp till handel på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm har godkänt Holmström Fastigheters ansökan om upptagande till handel av obligationerna och första handelsdag är planerad till onsdagen den 15 december 2021. Holmström Fastigheter Holding AB (publ) ("Holmström Fastigheter") offentliggjorde den 1 november 2021 ett prospekt avseende ett obligationslån om 500 MSEK inom ett rambelopp om 750 MSEK. Lånet är icke säkerställt och […]

LÄS MER


Holmström Fastigheters obligationer tas upp till handel på Nasdaq Stockholm

Holmström Fastigheter offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer på bond list vid Nasdaq Stockholm

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) emitterade den 3 september 2021 seniora icke säkerställda obligationer om SEK 200m under ett ramverk om totalt SEK 750m (”Obligationerna”). Efter emissionen har totalt obligationer om SEK 500m emitterats under ramverket. Holmström Fastigheter ska, i enlighet med obligationsvillkoren, ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på bond list […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer på bond list vid Nasdaq Stockholm

Holmström Fastigheter publishes bond prospectus and applies for admission to trading of its bonds on bond list at Nasdaq Stockholm

On September 3, 2021, Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) issued senior unsecured bonds of SEK 200m under a framework of a total of SEK 750m (the “Bonds”). Following the issue, bonds of a total of SEK 500m have been issued under the framework. Holmström Fastigheter shall, in accordance with the bond terms, apply […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter publishes bond prospectus and applies for admission to trading of its bonds on bond list at Nasdaq Stockholm

logo