Holmström Fastigheter acquires holdings in Ankarhagen from Holmströmgruppen

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) ("Holmström Fastigheter") acquires F. Holmström Fastigheter AB’s ("Holmströmgruppen's") shares of 20% in Ankarhagen Holding AB ("Ankarhagen"). The purchase price for the shares and shareholder loan to Ankarhagen amounts to approximately SEK 121 million. Ankarhagen is a property company that acquires, manages, and refines properties with a main focus on warehouses […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter acquires holdings in Ankarhagen from Holmströmgruppen

Holmström Fastigheter förvärvar innehav i Ankarhagen från Holmströmgruppen

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) förvärvar F. Holmström Fastigheter ABs (”Holmströmgruppens”) innehav om 20% i Ankarhagen Holding AB (”Ankarhagen”). Köpeskillingen för aktierna samt aktieägarlån till Ankarhagen uppgår till ca 121 mkr. Ankarhagen är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter med huvudsaklig inriktning mot lager och lätt industri. Bolaget driver även projektutveckling […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter förvärvar innehav i Ankarhagen från Holmströmgruppen

Holmström Fastigheter acquires residential properties in central Norrköping

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) acquires approximately 2000 sqm of lettable area, which constitutes two residential properties. The transaction is made through the subsidiary Klippudden Fastigheter AB. ”It feels exciting that Klippudden continues to expand in Norrköping. A goal that continues to be a high priority within the company. The assets are well […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter acquires residential properties in central Norrköping

Holmström Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter i centrala Norrköping

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) förvärvar ca 2000 kvm BOA som utgör två bostadsfastigheter. Affären görs genom dotterbolaget Klippudden Fastigheter AB. ”Det känns spännande att Klippudden fortsätter växa i Norrköping. Ett mål som är fortsatt högt prioriterat inom företaget. Fastigheterna är välskötta och säljarna har gjort ett bra arbete med att förvalta dessa. […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter i centrala Norrköping

Holmström Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter i centrala Kalmar för ca 300 mkr

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) har tecknat avtal om att förvärva ca 10 400 kvm BOA som utgör tre befintliga bostadsfastigheter samt ytterligare två punkthus som tillträds efter färdigställande 2023. Affären görs genom dotterbolaget Klippudden Fastigheter AB. Affären är villkorad av finansiering. ”Det känns väldigt bra att ha kommit i mål med detta […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter förvärvar bostadsfastigheter i centrala Kalmar för ca 300 mkr

Holmström Fastigheter acquires residential properties in central Kalmar for approximately SEK 300 million

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) has signed an agreement to acquire 10 400 sqm of lettable area, which constitutes three existing residential properties and two more assets that will be acquired after completion in 2023. The transaction is made through the subsidiary Klippudden Fastigheter AB. The transaction is conditional upon financing. ”It feels […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter acquires residential properties in central Kalmar for approximately SEK 300 million

Holmström Fastigheter Holdings dotterbolag F Holmström Holding 6 AB fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Magnolia Bostad

F Holmström Holding 6 AB, org.nr. 559279-7376 (“FHH”), ett bolag som tillsammans med bland annat Holmström Fastigheter Holding AB (publ), org.nr. 559286-6809 (”Holmström Holding”) ingår i Holmströmgruppen, offentliggjorde den 7 juli ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad AB, org.nr. 556797-7078 (“Magnolia Bostad” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i Magnolia Bostad till […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter Holdings dotterbolag F Holmström Holding 6 AB fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Magnolia Bostad

Holmström Fastigheter Holding’s subsidiary F Holmström Holding 6 AB completes the public offer to the sharesholders of Magnolia Bostad

F Holmström Holding 6 AB, reg.no. 559279-7376 (“FHH”), a company which together with inter alia Holmström Fastigheter Holding AB (publ), reg.no. 559286-6809 (“Holmström Holding”) is included in Holmströmgruppen, announced on 7 July 2021 a recommended cash offer to the shareholders of Magnolia Bostad AB, reg.no. 556797-7078 (“Magnolia Bostad” or “the Company”) to tender all of their […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter Holding’s subsidiary F Holmström Holding 6 AB completes the public offer to the sharesholders of Magnolia Bostad

Holmström Fastigheter has successfully issued subsequent bonds of SEK 200M

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) has successfully issued subsequent senior unsecured bonds of SEK 200m with maturity on 14 October 2024 (the “New Bonds”) under its existing bond framework of SEK 750m with ISIN: SE0015797667. The New Bonds will initially be listed on the Open Market in Frankfurt and later listed on the corporate […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter has successfully issued subsequent bonds of SEK 200M

Holmström Fastigheter har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 200 miljoner kronor

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) har framgångsrikt emitterat ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor med förfall den 14e oktober 2024 (de ”Nya Obligationerna”) under sitt befintliga ramverk om 750 miljoner kronor med ISIN: SE0015797667. De Nya Obligationerna kommer initialt att noteras på Open Market i Frankfurt för att sedermera noteras på företagsobligationslistan […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 200 miljoner kronor

logo