pressmeddelande

Holmström Fastigheter Holdings dotterbolag F Holmström Holding 6 AB har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad

F Holmström Holding 6 AB, org.nr. 559279-7376 (“FHH”), ett bolag som tillsammans med bland annat Holmström Fastigheter Holding AB (publ) org.nr. 559286-6809 (”Holmström Holding”) ingår i Holmströmgruppen, har idag offentliggjort ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad AB org.nr. 556797-7078 (“Magnolia Bostad” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i Magnolia Bostad till FHH. Om Erbjudandet fullföljs kommer FHH att kontrolleras av Holmströmgruppen och fonder eller entiteter förvaltade och rådgivna av Areim AB org.nr. 556719-4203 (”Areim”).

Vederlaget i erbjudandet uppgår till 76 kronor kontant per aktie i Magnolia Bostad och finansieras i sin helhet genom medel som är tillgängliga för FHH i enlighet med bindande finansieringsåtaganden från Areim.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Rune, VD   

073 399 40 30,

erik.rune@holmstromgruppen.se,

www.holmstromfastigheterholding.se

Denna information är sådan information som Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2021 kl. 07.50 (CEST).

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte något erbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad att överlåta sina aktier i Magnolia Bostad.

logo