Kommuniké från bolagsstämma i Holmström Fastigheter

Holmström Fastigheter höll under fredagen den 29 april 2022 sin årsstämma där stämman beslutade om utdelning enligt styrelsens förslag. För räkenskapsåret 2021 beslutade årsstämman i Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter” eller ”Bolaget”) om vinstutdelning om totalt SEK 700 miljoner kronor till bolagets aktieägare. För mer information, vänligen kontakta: Erik Rune, VD + 46 […]

LÄS MER


Kommuniké från bolagsstämma i Holmström Fastigheter

Report from the Annual General Meeting of Holmström Fastigheter

Holmström Fastigheter held its Annual General Meeting on Friday April 29, 2022, where the Meeting decided on a dividend in accordance with the Board’s proposal. For the financial year 2021, the Annual General Meeting of Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter” or the “Company”) decided on a dividend of a total of SEK 700 […]

LÄS MER


Report from the Annual General Meeting of Holmström Fastigheter

logo