pressmeddelande

Holmström Fastigheter publicerar årsredovisning för 2021

Årsredovisning 2021 för Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats, www.holmstromfastigheterholding.se.

Den engelska versionen av årsredovisningen för 2021 beräknas publiceras på Holmström Fastigheters webbplats före maj månads utgång 2022.

logo