pressmeddelande

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) tidigarelägger publikation av delårsrapport för andra kvartalet 2021

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) publicerar den 25 augusti delårsrapporten för 1 januari –30 juni 2021.

Styrelsen i Holmström Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publikation av delårsrapport för perioden 1 januari 2021 – 30 juni 2021. Rapporten publiceras den 25 augusti 2021 i stället för den 31 augusti 2021 vilket tidigare kommunicerats. Delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig för läsning och nedladdning på www.holmstromfastigheterholding.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Rune, VD Holmström Fastigheter Holding AB (publ)

073 399 40 30, erik.rune@holmstromgruppen.se.

 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande

den 24 augusti 2021 kl. 14.45 CET.

logo