pressmeddelande

Holmström Fastigheter har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 200 miljoner kronor

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) har framgångsrikt emitterat ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor med förfall den 14e oktober 2024 (de ”Nya Obligationerna”) under sitt befintliga ramverk om 750 miljoner kronor med ISIN: SE0015797667. De Nya Obligationerna kommer initialt att noteras på Open Market i Frankfurt för att sedermera noteras på företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm. De Nya Obligationerna emitterades till ett pris om 100.75% av nominellt belopp motsvarande en kupong om 3-månaders STIBOR plus 475 baspunkter.

Nordea och Pareto har agerat finansiella rådgivare och Wigge & Partners har agerat som legal rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Rune, VD

073 399 40 30, erik.rune@holmstromgruppen.se

www.holmstromfastigheterholding.se

logo