pressmeddelande

Holmström Fastigheter har framgångsrikt emitterat ett obligationlån om 300 miljoner kronor

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda SEK-denominerade obligationer om 300 miljoner kronor under ett rambelopp om 750 miljoner kronor. Emissionen placerades huvudsakligen hos svenska institutionella investerare och obligationen kommer initialt att noteras på Open Market i Frankfurt för att sedermera noteras på företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm. Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3 månader + 5,00 procent per år och har ett slutligt förfallodatum i oktober 2024.

Vi är väldigt nöjda med att ha genomfört vår första obligationsemission som också utgör en viktig milstolpe i bolagets utveckling. Det starka gensvaret från investerare i kombination med flexibiliteten som obligationsfinansieringen utgör ger oss ytterligare självförtroende att fortsätta genomföra värdeskapande investeringar i befintligt bestånd såväl som att växa vårt bestånd av fastigheter genom förvärv”, säger Erik Rune, VD Holmström Fastigheter.

Nordea och Pareto har agerat finansiella rådgivare och Wigge & Partners har agerat som legal rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Rune, VD

073 399 40 30, erik.rune@holmstromgruppen.se

www.holmstromfastigheterholding.se

logo