Holmström Fastigheter Holding AB (publ) – Initiates a written procedure

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (the "Company") has instructed the agent for the Company's up to SEK 750,000,000 senior unsecured bonds with ISIN SE0015797667 (the "Bonds") to initiate a written procedure to request the bondholders to vote in favour of amending the terms and conditions of the Bonds (the "Written Procedure"). Due to unexpected market […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter Holding AB (publ) – Initiates a written procedure

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) – Initierar ett skriftligt förfarande

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) ("Bolaget") har instruerat agenten för Bolagets upp till SEK 750 000 000 seniora icke säkerställda obligationer med ISIN SE0015797667 ("Obligationerna") att initiera ett skriftligt förfarande med begäran om att obligationsinvesterare röstar för ett förslag om att ändra villkoren för Obligationerna (det "Skriftliga Förfarandet"). På grund av oförutsedda utmaningar i marknaden […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter Holding AB (publ) – Initierar ett skriftligt förfarande

Interim Report January – March 2024

COMMENTS TO THE RESULTS JANUARY – MARCH 2024 Rental income amounted to SEK 12 m (12). Net operating income was SEK 5 m (5). Profit/loss from associated companies was SEK -6 m (-71). Changes in the value of investment properties was SEK 0 m (0). Profit/loss before tax for the period was SEK -19 m (-83). […]

LÄS MER


Interim Report January – March 2024

Delårsrapport januari – mars 2024

KOMMENTARER PÅ RESULTATET JANUARI – MARS 2024 Hyresintäkter uppgick till 12 mkr (12). Driftnetto uppgick till 5 mkr (5). Resultat från intresseföretag hade en negativ påverkan om -6 mkr (-71). Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick till 0 mkr (0). Periodens resultat före skatt till uppgick till -19 mkr (-83). VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI – MARS 2024 Ken […]

LÄS MER


Delårsrapport januari – mars 2024

Holmström Fastigheter publicerar årsredovisning för 2023

Årsredovisning 2023 för Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats, www.holmstromfastigheterholding.se. Den engelska versionen av årsredovisningen för 2023 beräknas publiceras på Holmström Fastigheters webbplats före maj månads utgång 2024. För mer information, vänligen kontakta:Fredrik Holmström, VD070 601 21 10fredrik.holmstrom@holmstromgruppen.se Denna information är sådan information som Holmström Fastigheter Holding AB […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter publicerar årsredovisning för 2023

Holmström Fastigheter publishes Annual Report for 2023

The Annual Report 2023 for Holmström Fastigheter Holding AB (publ) ("Holmström Fastigheter") is now available in Swedish on the company's website, www.holmstromfastigheterholding.se. The English version of the Annual Report 2023 is expected to be published on Holmström Fastigheter's website before the end of May 2024 . For more information, please contact:Fredrik Holmström, CEO+46 70 601 […]

LÄS MER


Holmström Fastigheter publishes Annual Report for 2023

Fredrik Tibell appointed Chairman of the Board at Holmström Fastigheter

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) ("Holmström Fastigheter") announces today that Fredrik Holmström, former Chairman of the Board, will continue as a board member while Fredrik Tibell, previously a board member, has been appointed as the new Chairman of the Board. For more information, please contact:Fredrik Holmström, Board member +46 70 601 21 10fredrik.holmstrom@holmstromgruppen.se About Holmström […]

LÄS MER


Fredrik Tibell appointed Chairman of the Board at Holmström Fastigheter

Fredrik Tibell utsedd till styrelseordförande i Holmström Fastigheter

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) meddelar idag att Fredrik Holmström, tidigare styrelseordförande, kommer att fortsätta som styrelseledamot medan Fredrik Tibell, tidigare styrelseledamot, utsetts till ny styrelseordförande. För mer information, vänligen kontakta:Fredrik Holmström, styrelseledamot 070 601 21 10fredrik.holmstrom@holmstromgruppen.se Om Holmström Fastigheter Holding AB (publ)Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är ett publikt bolag inom fastighetssektorn […]

LÄS MER


Fredrik Tibell utsedd till styrelseordförande i Holmström Fastigheter

Change in the Board of Directors for Holmström Fastigheter

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) announces today that Ken Wendelin, currently Vice CEO and CFO of Holmströmgruppen, is assuming the role of board member. For more information, please contact:Fredrik Holmström, Chairman+46 70 601 21 10fredrik.holmstrom@holmstromgruppen.se About Holmström Fastigheter Holding AB (publ)Holmström Fastigheter Holding AB (publ) is a public company in the property sector […]

LÄS MER


Change in the Board of Directors for Holmström Fastigheter

Ändring i styrelsen för Holmström Fastigheter

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) meddelar idag att Ken Wendelin, för närvarande Vice VD och CFO på Holmströmgruppen, tillträder som styrelseledamot. För mer information, vänligen kontakta:Fredrik Holmström, Styrelseordförande070 601 21 10fredrik.holmstrom@holmstromgruppen.se Om Holmström Fastigheter Holding AB (publ)Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är ett publikt bolag inom fastighetssektorn och är ett helägt dotterbolag till […]

LÄS MER


Ändring i styrelsen för Holmström Fastigheter

1 2 3 9
logo