Rättelse avseende beräkning av nyckeltal

Holmström Fastigheter Holding (publ) (”Holmström Fastigheter”) har i tidigare rapporter vid beräkning av fastigheternas direktavkastning för delportföljer och för totalen felaktigt använt ett genomsnitt av alla fastigheters direktavkastning. I och med kommande rapport beräknas nyckeltalet, inklusive jämförelsesiffror, som ett viktat genomsnitt. I nedanstående tabell framgår hur nyckeltalet förändrats med nya beräkningen. Denna rättelse påverkar inga […]

LÄS MER


Rättelse avseende beräkning av nyckeltal

Correction of Key Performance Indicator (KPI)

Holmström Fastigheter Holding (publ) (”Holmström Fastigheter”) has in previous reports incorrectly calculated property yield for subportfolios as well as the group portfolio as an average of all property yields. As per the upcoming report, the KPI has been adjusted to a weighted average of all property yields for both current and previous periods. In the […]

LÄS MER


Correction of Key Performance Indicator (KPI)

Holmströmgruppen anställer Ken Wendelin

Holmströmgruppen, som är asset manager åt Holmström Fastigheter Holding AB (publ), anställer Ken Wendelin som CFO och vice VD. Ken Wendelin kommer närmast från Aros Bostad där han har varit CFO och vice VD. Dessförinnan arbetade Ken som Director och Global Co-Head Real Estate i SEB Corporate Finance. ”Det känns riktigt spännande att få ansluta […]

LÄS MER


Holmströmgruppen anställer Ken Wendelin

Holmströmgruppen hires Ken Wendelin

Holmströmgruppen, the asset manager for Holmström Fastigheter Holding AB (publ), employs Ken Wendelin as CFO and deputy CEO. Ken Wendelin comes most recently from Aros Bostad, where he has been CFO and deputy CEO. Before that, Ken worked as Director and Global Co-Head Real Estate in SEB Corporate Finance. "It feels really exciting to join […]

LÄS MER


Holmströmgruppen hires Ken Wendelin

Holmströmgruppen’s CFO is ending his assignment

Holmströmgruppen, who is asset manager for Holmström Fastigheter Holding AB (publ), announces that Christian Fredefors is ending his assignment as CFO for the Group. He will remain in his current role during a handover period. “I want to thank Christian for his efforts as CFO, and wish him the best of luck in the future”, […]

LÄS MER


Holmströmgruppen’s CFO is ending his assignment

Holmströmgruppens CFO slutar

Holmströmgruppen, som är asset manager åt Holmström Fastigheter Holding AB (publ), meddelar att Christian Fredefors avslutar sitt uppdrag som CFO för koncernen. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under en överlämningsperiod. ”Jag vill tacka Christian för hans insatser som CFO, och önskar honom lycka till i framtiden”, säger Erik Rune, VD för Holmström Fastigheter […]

LÄS MER


Holmströmgruppens CFO slutar

Klippudden Fastigheter appoints a new CEO

Klippudden Fastigheter’s Board of Directors announces that Daniel Goldman will take over as CEO of the company from November 1, 2022. He succeeds Gustav Carp, who for the past six years has built a stable platform with both strong growth and active management. In February 2022, Holmström Fastigheter Holding (publ) and Slättö entered a collaboration […]

LÄS MER


Klippudden Fastigheter appoints a new CEO

Klippudden Fastigheter tillsätter ny VD

Styrelsen i Klippudden Fastigheter meddelar att Daniel Goldman tar över posten som VD i bolaget från 1 november 2022. Han efterträder Gustav Carp som de senaste sex åren arbetat med att bygga upp en stabil plattform med både stark tillväxt och aktiv förvaltning. I februari 2022 ingick Holmström Fastigheter Holding AB (publ) och Slättö ett […]

LÄS MER


Klippudden Fastigheter tillsätter ny VD

Kommuniké från bolagsstämma i Holmström Fastigheter

Holmström Fastigheter höll under fredagen den 29 april 2022 sin årsstämma där stämman beslutade om utdelning enligt styrelsens förslag. För räkenskapsåret 2021 beslutade årsstämman i Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter” eller ”Bolaget”) om vinstutdelning om totalt SEK 700 miljoner kronor till bolagets aktieägare. För mer information, vänligen kontakta: Erik Rune, VD + 46 […]

LÄS MER


Kommuniké från bolagsstämma i Holmström Fastigheter

Report from the Annual General Meeting of Holmström Fastigheter

Holmström Fastigheter held its Annual General Meeting on Friday April 29, 2022, where the Meeting decided on a dividend in accordance with the Board’s proposal. For the financial year 2021, the Annual General Meeting of Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter” or the “Company”) decided on a dividend of a total of SEK 700 […]

LÄS MER


Report from the Annual General Meeting of Holmström Fastigheter

logo