Aktieägarlån konverteras till eget kapital i Holmström Fastigheter AB (Publ)

Holmström Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) offentliggör att Bolaget har erhållit ett ovillkorat aktieägartillskott om SEK 350 miljoner. Bolagets moderbolag F. Holmström Fastigheter AB har genom ett ovillkorat aktieägartillskott konverterat aktieägarlån till eget kapital om SEK 350 miljoner. För mer information, vänligen kontakta:Erik Rune, VD 073 399 40 30erik.rune@holmstromgruppen.se Om Holmström Fastigheter Holding AB (publ)Holmström Fastigheter […]

LÄS MER


Aktieägarlån konverteras till eget kapital i Holmström Fastigheter AB (Publ)

Shareholder loans converted into equity in Holmström Fastigheter AB (Publ)

Holmström Fastigheter AB (publ) ("the Company") announces that the Company has received an unconditional shareholder contribution of SEK 350 million. The Company's parent company, F. Holmström Fastigheter AB, has converted shareholder loans to the amount of SEK 350 million into equity through an unconditional shareholder contribution. For more information, please contact:Erik Rune, CEO+ 46 73 […]

LÄS MER


Shareholder loans converted into equity in Holmström Fastigheter AB (Publ)

logo