PRESSMEDDELANDEN
Bokslutskommuniké januari - december 2021

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) bildades i december 2020. Januari - december 2021 · Hyresintäkter uppgick till 84 mkr. · Driftnetto var 52 mkr. · Resultat från intresseföretag var 573 mkr och är främst hänförligt till omvärderingen av aktier i Magnolia Bostad, som skedde i samband med att budet till aktieägarna Magnolia Bostad…

Läs mer

Holmström Fastigheter, Slättö och Latona ingår samarbete avseende Klippudden Fastigheter med målet att nå tio miljarder inom fem år

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”), Slättö Core Plus AB (”Slättö”) och Latona Fastigheter AB (”Latona”) etablerar ett JV-bolag avseende ägandet i Klippudden Fastigheter AB (”Klippudden”).

Läs mer

Holmström Fastigheters obligationer tas upp till handel på Nasdaq Stockholm

Nasdaq Stockholm har godkänt Holmström Fastigheters ansökan om upptagande till handel av obligationerna och första handelsdag är planerad till onsdagen den 15 december 2021.

Läs mer

Delårsrapport januari – september 2021

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (“Holmström Fastigheter”) bildades i december 2020. Januari – september 2021 · Hyresintäkter uppgick till 56 mkr. · Driftnetto var 36 mkr. · Resultat från intresseföretag var 260 mkr vilket huvudsakligen hänförs till omvärderingen av aktier i Magnolia Bostad som skedde i samband med att budet till aktieägarna i Magnolia Bostad…

Läs mer

Holmströmgruppen anställer Christian Fredefors

Holmströmgruppen, som är asset manager åt Holmström Fastigheter Holding AB (publ), anställer Christian Fredefors som CFO.

Läs mer
logo