PRESSMEDDELANDEN

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) tidigarelägger publikation av delårsrapport för andra kvartalet 2021

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) publicerar den 25 augusti delårsrapporten för 1 januari –30 juni 2021. Styrelsen i Holmström Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publikation av delårsrapport för perioden 1 januari 2021 – 30 juni 2021. Rapporten publiceras den 25 augusti 2021 i stället för den 31 augusti 2021 vilket tidigare kommunicerats.…

Läs mer

Holmström Fastigheter Holdings dotterbolag F Holmström Holding 6 AB fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Magnolia Bostad

F Holmström Holding 6 AB, org.nr. 559279-7376 (“FHH”), ett bolag som tillsammans med bland annat Holmström Fastigheter Holding AB (publ), org.nr. 559286-6809 (”Holmström Holding”) ingår i Holmströmgruppen, offentliggjorde den 7 juli ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad AB, org.nr. 556797-7078 (“Magnolia Bostad” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i Magnolia Bostad till…

Läs mer

Holmström Fastigheter Holdings dotterbolag F Holmström Holding 6 AB har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad

F Holmström Holding 6 AB, org.nr. 559279-7376 (“FHH”), ett bolag som tillsammans med bland annat Holmström Fastigheter Holding AB (publ) org.nr. 559286-6809 (”Holmström Holding”) ingår i Holmströmgruppen, har idag offentliggjort ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Magnolia Bostad AB org.nr. 556797-7078 (“Magnolia Bostad” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i Magnolia Bostad till FHH. Om…

Läs mer

Holmström Fastigheter har framgångsrikt emitterat ett obligationlån om 300 miljoner kronor

Holmström Fastigheter Holding AB (publ) (”Holmström Fastigheter”) har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda SEK-denominerade obligationer om 300 miljoner kronor under ett rambelopp om 750 miljoner kronor. Emissionen placerades huvudsakligen hos svenska institutionella investerare och obligationen kommer initialt att noteras på Open Market i Frankfurt för att sedermera noteras på företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm. Obligationerna löper med…

Läs mer

KONTAKTA OSS

    Är du intresserad av en bostad?
    Gör en intresseanmälan hos oss.

    KLICKA HÄR
    logo