Delårsrapport januari – mars 2022

Holmströmgruppen genomförde i mars 2021 en omstrukturering av koncernen. Genom att samordna bolag med bostads- och samhällsfastigheter samt aktieposter i Magnolia Bostad och Vincero Fastigheter skapades en ny underkoncern under ett nytt moderbolag, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (”Holmström Fastigheter”).


Januari – mars 2022

 • Hyresintäkter uppgick till 20 mkr (3).
 • Driftnetto var 9 mkr (1).
 • Resultat från intresseföretag var 0 mkr, vilket består av kapitalandel från Magnolia Bostad AB om -14 mkr respektive +14 mkr från Klippudden Fastigheter. Resultat från intresseandelar i Vincero Fastigheter uppgick under perioden till 0 mkr.
 • Realiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheter om 28 mkr (0) är hänförliga till försäljningen av Klippudden-koncernen till gemensamt ägt JV-bolag.
 • Rörelseresultatet var 34 mkr (47).
 • Resultat efter finansiella poster var 26 mkr (47) och periodens resultat var 25 mkr (31).

Viktiga händelser januari – mars 2022

 • Holmström Fastigheter, Slättö Core Plus AB (”Slättö”) och Latona Fastigheter AB (”Latona”) har etablerat ett JV-bolag avseende ägandet i Klippudden Fastigheter. Samarbetet etablerades under februari 2022. Efter transaktionen ägs JV-bolaget (direkt eller indirekt) till 50 % av Slättö, 47,5 % av Holmström Fastigheter och 2,5 % av Latona. Fastigheterna säljs in till de värderingar som förelåg per 31 december 2021. Holmström Fastigheters fastighetsinnehav i Region Kalmar samt fastighetsinnehaven i Norrköping och Linköping ingår i Klippudden Fastigheter. Holmströmgruppen kommer fortsatt vara asset manager för Klippudden Fastigheter.
 • Under perioden tillträdde ovan nämnt JV-bolag fastigheterna Rapsen, Månstenen och Asken 2 & 3 varpå Holmström Fastigheter som en del av den ursprungliga affären erhållit en tilläggsköpeskilling om ca 46,5 mkr.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • För räkenskapsåret 2021 beslutade årsstämman i Holmström Fastigheter om vinstutdelning om totalt SEK 700 miljoner kronor till bolagets aktieägare. Utdelningen kommer till hälften återinvesteras i Holmström Fastigheter genom ett efterställt aktieägarlån.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Rune, VD

+ 46 73 399 40 30

erik.rune@holmstromgruppen.se

www.holmstromfastigheterholding.se

Dokument:HFH Q1 SVE
(wkr0006.pdf)

	stdClass Object
(
  [HtmlCompanyInformation] => 

Informationen i denna rapport är sådan information som Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2022-05-31, kl. 07:30 CET.

[HtmlContact] =>

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Rune, VD

+ 46 73 399 40 30

erik.rune@holmstromgruppen.se

www.holmstromfastigheterholding.se

[HtmlTitle] =>

Delårsrapport januari – mars 2022

[HtmlHeader] => [HtmlIntro] =>

Holmströmgruppen genomförde i mars 2021 en omstrukturering av koncernen. Genom att samordna bolag med bostads- och samhällsfastigheter samt aktieposter i Magnolia Bostad och Vincero Fastigheter skapades en ny underkoncern under ett nytt moderbolag, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (”Holmström Fastigheter”).

[Body] => Januari – mars 2022 · Hyresintäkter uppgick till 20 mkr (3). · Driftnetto var 9 mkr (1). · Resultat från intresseföretag var 0 mkr, vilket består av kapitalandel från Magnolia Bostad AB om -14 mkr respektive +14 mkr från Klippudden Fastigheter. Resultat från intresseandelar i Vincero Fastigheter uppgick under perioden till 0 mkr. · Realiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheter om 28 mkr (0) är hänförliga till försäljningen av Klippudden-koncernen till gemensamt ägt JV-bolag. · Rörelseresultatet var 34 mkr (47). · Resultat efter finansiella poster var 26 mkr (47) och periodens resultat var 25 mkr (31). Viktiga händelser januari – mars 2022 · Holmström Fastigheter, Slättö Core Plus AB (”Slättö”) och Latona Fastigheter AB (”Latona”) har etablerat ett JV-bolag avseende ägandet i Klippudden Fastigheter. Samarbetet etablerades under februari 2022. Efter transaktionen ägs JV-bolaget (direkt eller indirekt) till 50 % av Slättö, 47,5 % av Holmström Fastigheter och 2,5 % av Latona. Fastigheterna säljs in till de värderingar som förelåg per 31 december 2021. Holmström Fastigheters fastighetsinnehav i Region Kalmar samt fastighetsinnehaven i Norrköping och Linköping ingår i Klippudden Fastigheter. Holmströmgruppen kommer fortsatt vara asset manager för Klippudden Fastigheter. · Under perioden tillträdde ovan nämnt JV-bolag fastigheterna Rapsen, Månstenen och Asken 2 & 3 varpå Holmström Fastigheter som en del av den ursprungliga affären erhållit en tilläggsköpeskilling om ca 46,5 mkr. Viktiga händelser efter kvartalets utgång · För räkenskapsåret 2021 beslutade årsstämman i Holmström Fastigheter om vinstutdelning om totalt SEK 700 miljoner kronor till bolagets aktieägare. Utdelningen kommer till hälften återinvesteras i Holmström Fastigheter genom ett efterställt aktieägarlån. [HtmlBody] =>

Januari – mars 2022

Viktiga händelser januari – mars 2022

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

[Complete] => Delårsrapport januari – mars 2022 Holmströmgruppen genomförde i mars 2021 en omstrukturering av koncernen. Genom att samordna bolag med bostads- och samhällsfastigheter samt aktieposter i Magnolia Bostad och Vincero Fastigheter skapades en ny underkoncern under ett nytt moderbolag, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (”Holmström Fastigheter”). Januari – mars 2022 · Hyresintäkter uppgick till 20 mkr (3). · Driftnetto var 9 mkr (1). · Resultat från intresseföretag var 0 mkr, vilket består av kapitalandel från Magnolia Bostad AB om -14 mkr respektive +14 mkr från Klippudden Fastigheter. Resultat från intresseandelar i Vincero Fastigheter uppgick under perioden till 0 mkr. · Realiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheter om 28 mkr (0) är hänförliga till försäljningen av Klippudden-koncernen till gemensamt ägt JV-bolag. · Rörelseresultatet var 34 mkr (47). · Resultat efter finansiella poster var 26 mkr (47) och periodens resultat var 25 mkr (31). Viktiga händelser januari – mars 2022 · Holmström Fastigheter, Slättö Core Plus AB (”Slättö”) och Latona Fastigheter AB (”Latona”) har etablerat ett JV-bolag avseende ägandet i Klippudden Fastigheter. Samarbetet etablerades under februari 2022. Efter transaktionen ägs JV-bolaget (direkt eller indirekt) till 50 % av Slättö, 47,5 % av Holmström Fastigheter och 2,5 % av Latona. Fastigheterna säljs in till de värderingar som förelåg per 31 december 2021. Holmström Fastigheters fastighetsinnehav i Region Kalmar samt fastighetsinnehaven i Norrköping och Linköping ingår i Klippudden Fastigheter. Holmströmgruppen kommer fortsatt vara asset manager för Klippudden Fastigheter. · Under perioden tillträdde ovan nämnt JV-bolag fastigheterna Rapsen, Månstenen och Asken 2 & 3 varpå Holmström Fastigheter som en del av den ursprungliga affären erhållit en tilläggsköpeskilling om ca 46,5 mkr. Viktiga händelser efter kvartalets utgång · För räkenskapsåret 2021 beslutade årsstämman i Holmström Fastigheter om vinstutdelning om totalt SEK 700 miljoner kronor till bolagets aktieägare. Utdelningen kommer till hälften återinvesteras i Holmström Fastigheter genom ett efterställt aktieägarlån. För mer information, vänligen kontakta: Erik Rune, VD + 46 73 399 40 30 erik.rune@holmstromgruppen.se www.holmstromfastigheterholding.se Informationen i denna rapport är sådan information som Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2022-05-31, kl. 07:30 CET. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se https://news.cision.com/se/holmstrom-fastigheter-holding-ab/r/delarsrapport-januari---mars-2022,c3576773 Följande filer finns att ladda ned: https://mb.cision.com/Main/20302/3576773/1586403.pdf HFH Q1 SVE [ServiceCategories] => Array ( [0] => stdClass Object ( [ServiceName] => EU Transparency SE [Name] => SeFsaCategoryCode [Value] => R3 ) [1] => stdClass Object ( [ServiceName] => OMX Filing (OMX CNS) [Name] => OMX CategoryCode [Value] => 428 ) ) [MainJobId] => 3110353 [SourceId] => 66533 [SourceIsListed] => 1 [SourceName] => Holmström Fastigheter Holding AB [SeOrganizationNumber] => 5592866809 [LogoUrl] => https://mb.cision.com/Public/20302/logo/8d3b4d901f8f1857_org.png [CompanyInformation] => Informationen i denna rapport är sådan information som Holmström Fastigheter Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2022-05-31, kl. 07:30 CET. [Contact] => För mer information, vänligen kontakta: Erik Rune, VD + 46 73 399 40 30 erik.rune@holmstromgruppen.se www.holmstromfastigheterholding.se [Header] => [Keywords] => Array ( ) [QuickFacts] => Array ( ) [Categories] => Array ( ) [Videos] => Array ( ) [Files] => Array ( [0] => stdClass Object ( [MediaType] => File [IsMain] => 1 [FileName] => wkr0006.pdf [Url] => https://mb.cision.com/Main/20302/3576773/1586403.pdf [CreateDate] => 2022-05-31T05:30:18.327Z [Title] => HFH Q1 SVE [Description] => HFH Q1 SVE [Keywords] => Array ( ) ) ) [Quotes] => Array ( ) [ExternalLinks] => Array ( ) [EmbeddedItems] => Array ( ) [Id] => 4277120 [EncryptedId] => 359C34BA1D15172A [IsRegulatory] => 1 [SuppressImageOnCisionWire] => [PublishDate] => 2022-05-31T05:30:00Z [LastChangeDate] => 2022-05-31T05:30:18.313Z [Title] => Delårsrapport januari – mars 2022 [Intro] => Holmströmgruppen genomförde i mars 2021 en omstrukturering av koncernen. Genom att samordna bolag med bostads- och samhällsfastigheter samt aktieposter i Magnolia Bostad och Vincero Fastigheter skapades en ny underkoncern under ett nytt moderbolag, Holmström Fastigheter Holding AB (publ), (”Holmström Fastigheter”). [IptcCode] => 04004003 [InformationType] => RPT [LanguageCode] => sv [CountryCode] => se [CanonicalUrl] => [CisionWireUrl] => https://news.cision.com/se/holmstrom-fastigheter-holding-ab/r/delarsrapport-januari---mars-2022,c3576773 [RawHtmlUrl] => /Release/ViewReleaseHtml/359C34BA1D15172A [LanguageVersions] => Array ( ) [Images] => Array ( ) [Tickers] => Array ( [0] => stdClass Object ( [Symbol] => HMFSTH [ISIN] => SE0015797667 [PrimaryListing] => 1 [IsShare] => 1 [MarketPlaceSymbol] => FWB [MarketPlaceName] => Börse Frankfurt [MarketPlaceBloombergCode] => GR [MarketPlaceMarketWireCode] => FRANKFURT [MarketPlaceIsRegulated] => 1 [MarketPlaceCountryCode] => DE ) [1] => stdClass Object ( [Symbol] => HOLFA1 [ISIN] => SE0015797667 [PrimaryListing] => 1 [IsShare] => 1 [MarketPlaceSymbol] => STO [MarketPlaceName] => Stockholmsbörsen [MarketPlaceBloombergCode] => SS [MarketPlaceMarketWireCode] => OMX [MarketPlaceIsRegulated] => 1 [MarketPlaceCountryCode] => SE ) ) )
logo